Stalno predstavništvo RS pri Uradu ZN v Ženevi /Ekonomske in trgovinske zadeve /Svetovna trgovinska organizacija (WTO) /

Svetovna trgovinska organizacija

Svetovna trgovinska organizacija (WTO) je medvladna organizacija, pristojna za multilateralna pravila, po katerih poteka trgovina med njenimi članicami. Ustanovljena je bila z Marakeškim sporazumom v okviru Urugvajskega kroga trgovinskih pogajanj in deluje od leta 1995. Slovenija je postala članica 30. julija 1995.

WTO ima štiri temeljne funkcije, in sicer:

  • je forum za multilateralna medvladna pogajanja za zniževanje ovir v trgovini;
  • predstavlja sistem pravil (zajetih v WTO sporazumih), ki urejajo mednarodno trgovino;
  • omogoča reševanje trgovinskih sporov med njenimi članicami na podlagi multilateralnega mehanizma za poravnavo sporov;
  • skrbi za transparentnost  in nadzira trgovinske politike članic na podlagi rednih revizij.

V WTO članice EU nastopamo z enim glasom. Za zastopanje interesov EU je pristojna Evropska komisija. Naloga Stalnega predstavništva RS v Ženevi je, da spremlja pogajanja in delo različnih odborov, ter o tem poroča in sodeluje pri pripravi nacionalnih stališč, s katerimi Slovenija nato nastopa v procesu oblikovanja skupnih stališč EU.

Povezave:
Svetovna trgovinska organizacija