Stalno predstavništvo RS pri Uradu ZN v Ženevi /Ekonomske in trgovinske zadeve /Konferenca ZN za trgovino in razvoj (UNCTAD) /

Konferenca ZN za trgovino in razvoj

Konferenca ZN za trgovino in razvoj (UNCTAD) je telo v okviru Združenih narodov, zadolženo za integrirano obravnavo trgovine in razvoja ter drugih povezanih področij investicij, financ, tehnologije, podjetništva in trajnostnega razvoja. Ustanovljena je bila leta 1964 s poslanstvom, da pomaga državam v razvoju pri oblikovanju ustreznih razvojnih politik ter da zagotavlja komplementarnost med njihovimi domačimi politikami in ukrepi na mednarodni ravni za učinkovito integracijo teh držav v svetovno gospodarstvo.

UNCTAD ima tri ključne funkcije, in sicer:

  • služi kot forum za medvladne razprave, izmenjavo mnenj in izkušenj ter – na tej osnovi – oblikovanje političnega soglasja;
  • izvaja analitično-raziskovalno dejavnost in zbira statistične podatke za podporo razpravam strokovnjakov in vladnih predstavnikov v organih organizacije;
  • nudi tehnično pomoč, prilagojeno specifičnim potrebam držav v razvoju, še posebej najmanj razvitim državam.

Čeprav imajo kot članice UNCTAD-a vse članice EU pravico samostojno nastopati v medvladnih odborih te organizacije, se je uveljavila praksa skupnega nastopanja, kjer EU zastopa predsedujoča država. Stalno predstavništvo RS v Ženevi spremlja aktivnosti organizacije vključno z delom njenih odborov, o tem poroča in sodeluje pri oblikovanju skupnih stališč EU.

Povezave:
Konferenca ZN za trgovino in razvoj