Stalno predstavništvo RS pri Uradu ZN v Ženevi /Ekonomske in trgovinske zadeve /Ekonomska komisija Združenih narodov za Evropo (UN/ECE) /

Ekonomska komisija Združenih narodov za Evropo

Ekonomska komisija Združenih narodov za Evropo (UN/ECE) je ena od petih regionalnih komisij Združenih narodov. Ustanovil jo je Ekonomsko-socialni svet ZN leta 1947 in danes združuje skupno 56 držav: vse evropske države (vključujoč večino republik nekdanje Sovjetske zveze) pa tudi ZDA, Kanado in Izrael. Njeno poslanstvo je pospeševanje trajnostnega razvoja in ekonomskega sodelovanja med državami regije, predvsem prek usklajevanja nacionalnih politik, predpisov in praks.

UN/ECE pokriva predvsem področja kot so trgovina, promet, okolje in urejanje prostora, trajnostna energija, ravnanje z gozdovi, podjetniški razvoj in statistika. Temeljne dejavnosti na teh področjih obsegajo:

  • Analizo razmer in politik ter oblikovanje priporočil/usmeritev za delovanje vlad;
  • zagotavljanje statističnih podatkov;
  • mednarodno izmenjavo informacij, izkušenj in znanj;
  • oblikovanje mednarodnih dogovorov oziroma pravnih instrumentov (konvencij, protokolov, predpisov, standardov);
  • nudenje tehnične pomoči pri izvajanju teh instrumentov.

Pod pokroviteljstvom UN/ECE je bilo sprejetih več kot 250 predpisov in standardov ter več kot 30 konvencij in protokolov, večino katerih je podpisala tudi Slovenija.

Stalno predstavništvo nudi podporo resornim ministrstvom, ki sodelujejo v različnih delovnih telesih v okviru UN/ECE. Hkrati predvsem s sooblikovanjem skupnih stališč EU sodelujemo v delu Izvršnega odbora, ki koordinira in nadzira vse aktivnosti organizacije.

Povezave:
Ekonomska komisija Združenih narodov za Evropo