Stalno predstavništvo RS pri Uradu ZN v Ženevi /Humanitarne zadeve in migracije /

Humanitarne zadeve in migracije

Ženeva nudi sedež mnogim agencijam OZN ter mednarodnim vladnim in nevladnim organizacijam, ki opravljajo delo na humanitarnem in socialnem področju.