Stalno predstavništvo RS pri Uradu ZN v Ženevi /Humanitarne zadeve in migracije /Mednarodni odbor rdečega križa (ICRC) in Mednarodna zveza društev rdečega križa in rdečega polmeseca (IFRC /

Mednarodni odbor rdečega križa in Mednarodna zveza društev rdečega križa in rdečega polmeseca

Najprej je tu potrebno omeniti Mednarodni odbor rdečega križa (ICRC), ki je neodvisna in zasebna institucija, ki deluje v kriznih razmerah v svetu. Sedanji predsednik ICRC je v okviru svojega mandata  razvil  t. im. ženevsko komponento mednarodnega humanitarnega prava, ki je osredotočena na zaščito žrtev vojn. Druga njegova pomembna naloga je izobraževanje o humanitarnem pravu in prenašanje mednarodnih standardov humanitarnega prava v zakonodajo držav.

Poleg Mednarodnega odbora rdečega križa (ICRC) v Ženevi deluje tudi Mednarodna zveza društev rdečega križa in rdečega polmeseca (IFRC), ki deluje na področjih izboljšanja zdravstvenih in javnih služb, položaja otrok, mladih, socialno izključenih in pripadnikov ranljivih skupin. Bistveni del delovanja zveze je zagotavljanje in usklajevanje pomoči žrtvam naravnih katastrof in epidemij.  Mednarodni odbor rdečega križa in Mednarodna zveza društev rdečega križa in rdečega polmeseca skupaj z nacionalnimi društvi sestavljajo Mednarodno gibanje rdečega križa in rdečega polmeseca. Predstavniki teh organizacij se praviloma vsaka štiri leta sestanejo s predstavniki držav podpisnic ženevskih konvencij na mednarodni konferenci rdečega križa in rdečega polmeseca.

Povezave:
Mednarodni odbor rdečega križa
Mednarodna zveza društev rdečega križa in rdečega polmeseca