Stalno predstavništvo RS pri Uradu ZN v Ženevi /Humanitarne zadeve in migracije /Mednarodna organizacija za migracije (IOM) /

Mednarodna organizacija za migracije

Na področju humanitarnih zadev deluje tudi Mednarodna organizacija za migracije (IOM), ki je vodilna mednarodna medvladna organizacija na področju migracij, pri čemer sodeluje z vladami ter mednarodnimi medvladnimi in nevladnimi organizacijami. Organizacija je samostojna in ne sodi v  sistem OZN, je nepolitična, humanitarna organizacija in ima predvsem operativni značaj. Osrednja naloga organizacije je nuditi mednarodno pomoč za vrste migracij: migrante, begunce, razseljene in druge osebe.

Glavni organi organizacije so generalni direktor, svet, izvršni odbor in večje število pododborov. Od 2008 je njenem čelu kot  generalni direktor ameriški diplomat William Lacy Swing. Mednarodna organizacija za migracije ima mrežo uradov po vsem svetu, pri svojem delovanju pa tesno sodeluje z Uradom visokega komisarja za begunce. Slovenija je imela do leta 2002 status opazovalke, tega leta pa je postala polnopravna članica.

Povezave:
Mednarodna organizacija za migracije