Stalno predstavništvo RS pri Uradu ZN v Ženevi /Razorožitev /

Razorožitev

Stalno predstavništvo je zadolženo za spremljanje različnih dogajanj na področju mednarodne razorožitve in naporov za neširjenje orožij za množično uničevanje, ki potekajo v Ženevi.

V prvi vrsti velja v zvezi s tem najprej omeniti Konferenco za razorožitev ("Conference on Disarmament"), ki je od leta 1979 edini forum v mednarodni skupnosti, katerega delo je posvečeno problematiki razorožitve. Članstvo v CD je še iz časov hladne vojne, ko je bila ustanovljena,  omejeno. CD ima samo 65 članic. Slovenija ima zato v CD status opazovalke, ki ga obnavlja vsako leto.

Stalno predstavništvo prav tako spremlja in predstavlja Slovenijo v okviru preglednih procesov nekaterih konvencij s področja razorožitve, ki potekajo v Ženevi. V zvezi s tem velja omeniti Konvencijo o prepovedi protipehotnih min (t.i. "Ottawska konvencija"), Konvencijo o prepovedi biološkega oz. toksikološkega orožja (BTWC) in Konvencijo o prepovedi ali omejitvi nekaterih vrst konvencionalnega orožja, ki ima prekomerne ali ne-diskriminatorne učinke (CCW). Slovenija sodeluje v vseh teh naporih. Slovenija se veseli uspehov, ki jih je dosegla mednarodna skupnost v okviru Konvencije o prepovedi protipehotnih min. Milijone min je bilo uničenih, sto tisoče postavljenih min je bilo de-aktiviranih in odstranjenih, novih min postavljajo bistveno manj kot prej. Slovenija si skupaj z državami Evropske unije in  številnimi drugimi angažiranimi državami prizadeva, da bi na podoben način omejili humanitarne posledice uporabe kasetnega streliva v obliki novega VI. protokola CCW konvencije. 

Povezave:
Konferenca za razorožitev