Stalno predstavništvo RS pri Uradu ZN v Ženevi /Svetovna organizacija za intelektualno lastnino (WIPO) /

Svetovna organizacija za intelektualno lastnino

Svetovna organizacija za intelektualno lastnino (WIPO – World Intelectual Property Organization) deluje v okviru OZN kot specializirana agencija. Ustanovljena je bila leta 1967 z namenom zagotavljanja in širitve varstva intelektualne lastnine na podlagi sodelovanja med državami. Trenutno članstvo obsega 184 držav. Pod okriljem WIPA delujejo tudi samostojne unije kot npr. Pariška, Bernska in Madridska unija, čeprav so bile ustanovljene že v 19. stoletju.

Struktura
Najvišji organ je Generalna skupščina WIPO. Razen tega zajema WIPO še naslednja delovna telesa, ki se sestajajo na rednih in izrednih zasedanjih: WIPO konferenca, Koordinacijski odbor WIPO ter skupščine in izvršilni odbori posameznih unij. Iz Slovenije na teh zasedanjih sodelujejo eksperti iz Ministrstva za gospodarstvo in Urada RS za varstvo intelektualne lastnine. Naša država usklajuje stališča z drugimi državami članicami EU. Stališča običajno predstavlja predsedujoča država v EU, vendar imamo pravico, da dodatno samostojno predstavimo svoja stališča. Evropska komisija ima samo status opazovalke.

Dejavnost
WIPO skrbi za izvajanje 23 mednarodnih pogodb s področja intelektualne zaščite med katerimi so najbolj znane:

  • Pariška konvencija o varstvu intelektualne storitve,
  • Pogodba o patentnem pravu,
  • Pogodba o pravu blagovnih znamk,
  • WIPO pogodba o avtorskem pravu,
  • Washingtonska pogodba o intelektualni lastnini glede integriranih vezij,
  • Bernska konvencija za varstvo književnih in umetniških del,
  • WIPO pogodba o izvedbah in fonogramih,
  • Madridski sporazum o preprečevanju lažnih in varljivih označb izvora blaga.

Povezave:
Svetovna organizacija za intelektualno lastnino