Stalno predstavništvo RS pri Uradu ZN v Ženevi /Zdravstvene zadeve /

Svetovna zdravstvena organizacija

Stalno predstavništvo je zadolženo za sodelovanje s Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO) in za vzdrževanje ter pospeševanje stikov med Slovenijo in WHO.

WHO se v tem trenutku nahaja v dinamičnem obdobju. Od januarja 2007 ima ambiciozno in kompetentno generalno direktorico dr. Margaret Chan. (op. več informacij je dostopnih spletnih straneh http://www.who.int/dg/en/index.html). Pod vodstvom dr. Chanove in njenih sodelavcev je Svetovna zdravstvena skupščina (op. ki je formalno najvišji organ odločanja WHO) sprejela na svojem zasedanju maja 2007 ambiciozen srednjeročni strateški načrt dela WHO. V Sloveniji verjamemo, da si je WHO zadala konkretne in jasne cilje in da ima njeno vodstvo jasno vizijo prihodnosti WHO. Slovenija v polni meri podpira vse napore WHO v njenem boju s sodobnimi zdravstvenimi izzivi s katerimi se sooča človeštvo: pandemično gripo, pandemijo aidsa, malarijo ipd. V WHO poteka intenzivna razprava o odnosu med javnim zdravstvom na eni in inovacijami ter intelektualno lastnino zdravil in zdravstvenih pripomočkov na drugi strani. Slovenija je prepričana, da bo rezultat te razprave zelo pomemben za prihodnost WHO.  

Slovenija se zaveda tudi lastnih nacionalnih prioritet na tem področju, ki so povezane predvsem s potrebami njenega starajočega se prebivalstva. Posebna prioriteta Slovenije so danes t.i. nenalezljive bolezni, kot so npr. rak, diabetes in težave, ki jih povzroča alkohol. Tudi zato Slovenija sodeluje v Izvršnem odboru WHO v mandatu 2006 - 2009. Slovenija aktivno sodeluje v razpravah, ki potekajo v odboru. S svojim konstruktivnim pristopom skuša prispevati k učinkovitejšemu dela odbora. 

Povezave:
Svetovna zdravstvena organizacija