Stalno predstavništvo RS pri Uradu ZN v Ženevi /Izjave /

36. ZASEDANJE DELOVNE SKUPINE ZA UPR

Izjava Slovenije na pregledu Andore v okviru 36. zasedanja Delovne skupine SČP za univerzalni periodični pregled, povezava

Izjava Slovenije na pregledu Belorusije v okviru 36. zasedanja Delovne skupine SČP za univerzalni periodični pregled, povezava

Izjava Slovenije na pregledu Bolgarije v okviru 36. zasedanja Delovne skupine SČP za univerzalni periodični pregled, povezava

Izjava Slovenije na pregledu Hrvaške v okviru 36. zasedanja Delovne skupine SČP za univerzalni periodični pregled, povezava

Izjava Slovenije na pregledu Hondurasa v okviru 36. zasedanja Delovne skupine SČP za univerzalni periodični pregled, povezava

Izjava Slovenije na pregledu Jamajke v okviru 36. zasedanja Delovne skupine SČP za univerzalni periodični pregled, povezava

Izjava Slovenije na pregledu Liberije v okviru 36. zasedanja Delovne skupine SČP za univerzalni periodični pregled, povezava

Izjava Slovenije na pregledu Libije v okviru 36. zasedanja Delovne skupine SČP za univerzalni periodični pregled, povezava

Izjava Slovenije na pregledu Malavija v okviru 36. zasedanja Delovne skupine SČP za univerzalni periodični pregled, povezava

Izjava Slovenije na pregledu Maldivov v okviru 36. zasedanja Delovne skupine SČP za univerzalni periodični pregled, povezava

Izjava Slovenije na pregledu Maršalovih otokov v okviru 36. zasedanja Delovne skupine SČP za univerzalni periodični pregled, povezava

Izjava Slovenije na pregledu Mongolije v okviru 36. zasedanja Delovne skupine SČP za univerzalni periodični pregled, povezava

Izjava Slovenije na pregledu Paname v okviru 36. zasedanja Delovne skupine SČP za univerzalni periodični pregled, povezava

Izjava Slovenije na pregledu Združenih držav Amerike v okviru 36. zasedanja Delovne skupine SČP za univerzalni periodični pregled, povezava

45. ZASEDANJE SVETA OZN ZA ČLOVEKOVE PRAVICE

Izjava Slovenije na splošni razpravi pod točko 2, 15. september 2020, povezava

Izjava Slovenije na nujni razpravi o Belorusiji, 18. september 2020, povezava

Izjava Slovenije na interaktivnem dialogu z neodvisno izvedenko za pravice starejših, 21. september 2020, povezava

Izjava Slovenije na interaktivnem dialogu z misijo za ugotavljanje dejstev v Venezueli, 23. september 2020, povezava

Izjava Slovenije na splošni razpravi pod točko 4, 24. september 2020, povezava

Izjava Avstrije v imenu trilaterale (Avstrija, Hrvaška, Slovenija) na letni razpravi o integraciji perspektive spola v delo Sveta za človekove pravice in njegovih mehanizmov, 28. september 2020, povezava

Izjava Avstrije v imenu kvadrilaterale (Avstrija, Lihtenštajn, Slovenija in Švica) na interaktivnem dialogu o poročilu GS o sodelovanju z Združenimi narodi, njihovimi predstavniki in mehanizmi na področju človekovih pravic, 30. september 2020, povezava

44. ZASEDANJE SVETA OZN ZA ČLOVEKOVE PRAVICE

Izjava Slovenije v imenu trilaterale (Avstrija, Hrvaška, Slovenija) na uvodnem panelu letne celodnevne razprave o uresničevanju otrokovih pravic v povezavi z zdravim okoljem, 1. julij, povezava

Izjava Slovenije na drugem panelu letne celodnevne razprave o otrokovih pravicah na temo uresničevanja otrokovih pravic v povezavi z zdravim okoljem, 1. julij 2020, povezava

Izjava Slovenije na interaktivnem dialogu ob predstavitvi letnega poročila visoke komisarke za človekove pravice, 1. julij 2020, povezava 

Izjava Slovenije na interaktivnem dialogu s predstavnico generalnega sekretarja za nasilje nad otroki, 2. julij 2020, povezava

Izjava Slovenije na interaktivnem dialogu z delovno skupino za vprašanje diskriminacije žensk, 7. julij 2020, povezava

Izjava Slovenije na prvem panelu celodnevne razprave o pravicah žensk v humanitarnih situacijah, 13. julij 2020, povezava

Izjava Švice v imenu kvadrilaterale (Avstrija, Lihtenštajn, Slovenija in Švica) na drugem panelu celodnevne razprave o pravicah žensk v epidemiji COVID, 14. julij 2020, povezava

Izjava Slovenije na interaktivnem dialogu s preiskovalno komisijo za Sirijo, 14. julij 2020, povezava

Izjava Slovenije na interaktivnem dialogu o poročilu visoke komisarke za človekove pravice o Venezueli, 15. julij 2020, povezava

43. ZASEDANJE SVETA OZN ZA ČLOVEKOVE PRAVICE

Izjava Slovenije na visokem panelu ob 30. obletnici uresničevanja Konvencije o otrokovih pravicah, 24. februar 2020, povezava

Izjava Slovenije na Visokem panelu ob 25. obletnici Pekinške deklaracije in izhodišč za ukrepanje, (le objavljena), 25. februar 2020, povezava

Izjava državnega sekretarja Mateja Marna na visokem segmentu 43. zasedanja Sveta OZN za človekove pravice, 26. februar 2020, povezava

Izjava Slovenije ob predstavitvi poročila visoke komisarke za človekove pravice o protestih na zasedenih palestinskih ozemljih, 26. februar 2020, povezava

Izjava Slovenije ob predstavitvi poročila visoke komisarke za človekove pravice, 27. februar 2020, povezava

Izjava Kvadrilaterale na splošni razpravi o točki 2 o situaciji v Siriji, 28. februar 2020, povezava

Izjava Kvadrilaterale (Avstrija, Lihtenštajn, Slovenija, Švica) v interaktivnem dialogu s posebnim poročevalcem za okolje, 3. marec 2020, povezava

Izjava Trilaterale na interaktivnem dialogu s posebnim poročevalcem o zagovornikih človekovih pravic, 4. marec 2020, povezava

Izjava Slovenije na splošni razpravi pod točko 4, 10. marec 2020, povezava

Izjava Slovenije na interaktivnem dialogu s posebnim poročevalcem za manjšinska vprašanja, 11. marec 2020, povezava

Izjava Slovenije ob sprejemu poročila o UPR pregledu Slovenije, 12. marec 2020, povezava

35. zasedanje Delovne skupine za UPR

Izjava Slovenije na pregledu Kirgizije v okviru 35. zasedanja Delovne skupine SČP za univerzalni periodični pregled, povezava

Izjava Slovenije na pregledu Kiribatov v okviru 35. zasedanja Delovne skupine SČP za univerzalni periodični pregled, povezava

Izjava Slovenije na pregledu Gvineje v okviru 35. zasedanja Delovne skupine SČP za univerzalni periodični pregled, povezava

Izjava Slovenije na pregledu Španije v okviru 35. zasedanja Delovne skupine SČP za univerzalni periodični pregled, povezava

Izjava Slovenije na pregledu Lesota v okviru 35. zasedanja Delovne skupine SČP za univerzalni periodični pregled, povezava

Izjava Slovenije na pregledu Kenije v okviru 35. zasedanja Delovne skupine SČP za univerzalni periodični pregled, povezava

Izjava Slovenije na pregledu Armenije v okviru 35. zasedanja Delovne skupine SČP za univerzalni periodični pregled, povezava

Izjava Slovenije na pregledu Gvineje Bissau v okviru 35. zasedanja Delovne skupine SČP za univerzalni periodični pregled, povezava

Izjava Slovenije na pregledu Švedske v okviru 35. zasedanja Delovne skupine SČP za univerzalni periodični pregled, povezava

Izjava Slovenije na pregledu Grenade v okviru 35. zasedanja Delovne skupine SČP za univerzalni periodični pregled, povezava

Izjava Slovenije na pregledu Turčije v okviru 35. zasedanja Delovne skupine SČP za univerzalni periodični pregled, povezava

Izjava Slovenije na pregledu Gvajane v okviru 35. zasedanja Delovne skupine SČP za univerzalni periodični pregled, povezava

Izjava Slovenije na pregledu Kuvajta v okviru 35. zasedanja Delovne skupine SČP za univerzalni periodični pregled, povezava

34. zasedanje Delovne skupine za UPR

Uvodna izjava podpredsednika vlade in ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije na pregledu Slovenije v okviru 34. zasedanja Delovne skupine SČP za univerzalni periodični pregled, povezava

Izjava Slovenije na pregledu Italije v okviru 34. zasedanja Delovne skupine SČP za univerzalni periodični pregled, povezava

Izjava Slovenije na pregledu El Salvadorja v okviru 34. zasedanja Delovne skupine SČP za univerzalni periodični pregled, povezava

Izjava Slovenije na pregledu Gambije v okviru 34. zasedanja Delovne skupine SČP za univerzalni periodični pregled, povezava

Izjava Slovenije na pregledu Bolivije v okviru 34. zasedanja Delovne skupine SČP za univerzalni periodični pregled, povezava

Izjava Slovenije na pregledu Fidžija v okviru 34. zasedanja Delovne skupine SČP za univerzalni periodični pregled, povezava

Izjava Slovenije na pregledu San Marina v okviru 34. zasedanja Delovne skupine SČP za univerzalni periodični pregled, povezava

Izjava Slovenije na pregledu Kazahstana v okviru 34. zasedanja Delovne skupine SČP za univerzalni periodični pregled, povezava

Izjava Slovenije na pregledu Angole v okviru 34. zasedanja Delovne skupine SČP za univerzalni periodični pregled, povezava

Izjava Slovenije na pregledu Irana v okviru 34. zasedanja Delovne skupine SČP za univerzalni periodični pregled, povezava

Izjava Slovenije na pregledu Madagaskarja v okviru 34. zasedanja Delovne skupine SČP za univerzalni periodični pregled, povezava

Izjava Slovenije na pregledu Iraka v okviru 34. zasedanja Delovne skupine SČP za univerzalni periodični pregled, povezava

Izjava Slovenije na pregledu Egipta v okviru 34. zasedanja Delovne skupine SČP za univerzalni periodični pregled, povezava

Izjava Slovenije na pregledu Bosne in Hercegovine v okviru 34. zasedanja Delovne skupine SČP za univerzalni periodični pregled, povezava

Pregledna konferenca Peking + 25

Izjava Slovenije na pregledni konferenci Peking + 25, panel o zapiranju vrzeli za enakost med spoloma, torek 29. oktober 2019, povezava

42. ZASEDANJE SVETA OZN ZA ČLOVEKOVE PRAVICE

Izjava Slovenije v odzivu na ustno poročilo visoke komisarke za človekove pravice, 10. september 2019, povezava

Izjava Slovenije v imenu skupine prijateljev pravic starejših v interaktivni razpravi z neodvisno izvedenko za pravice starejših, 11. september 2019, povezava 

Izjava Slovenije v imenu skupine držav v splošni razpravi pod točko 3 na temo pravic starejših, 13. september 2019, povezava

Izjava Slovenije v splošni razpravi pod točko 4, 17. september 2019, povezava

Izjava Kvadrilaterale (skupina Avstrija, Lihtenštajn, Slovenija, Švica) na interaktivnem dialogu s pomočnikom generalnega sekretarja OZN za človekove pravice na temo povračilnih ukrepov, 18. september 2019, povezava

41. ZASEDANJE SVETA OZN ZA ČLOVEKOVE PRAVICE

Izjava Slovenije v interaktivnem dialogu z neodvisnim izvedencem za preprečevanje diskriminacije in nasilja na podlagi spolne usmerjenosti in identitete, 24. junij 2019, povezava

Izjava Slovenije v splošni razpravi pod točko 2, 25. junij 2019, povezava

Izjava Slovenije v interaktivnem dialogu z Delovno skupino za problematiko diskriminacije nad ženskami, 26. junija 2019, povezava

Izjava Kvadrilaterale (Avstrija, Lihtenštajn, Slovenija, Švica) na letni razpravi o pravicah žensk na temo nasilja nad ženskami v svetu dela, 27. junij 2019, povezava

Izjava Slovenije na letni razpravi o pravicah žensk na temo pravic starejših žensk in njihovega ekonomskega opolnomočenja, 28. junij 2019, povezava

Izjava Trilaterale (Avstrija, Hrvaška, Slovenija) na panelni razpravi o pravicah žensk in podnebnih spremembah, 28. junij 2019, povezava

Izjava Slovenije na interaktivnem dialogu o Eritreji, 2. julij 2019, povezava

Izjava Slovenije na interaktivnem dialogu s Preiskovalno komisijo o Siriji, 2. julij 2019, povezava

Izjava Slovenije v splošni razpravi pod točko 4, 3. julij 2019, povezava

Izjava Slovenije v interaktivnem dialogu z visoko komisarko OZN za človekove pravice o Venezueli, 5. julij 2019, povezava

Izjava Slovenije v imenu skupine prijateljev pravic starejših na panelu o tehničnem sodelovanju in izgradnji kapacitet za starejše, 10. julij 2019, povezava

Izjava Slovenije v interaktivnem dialogu o Ukrajini, 10. julij 2019, povezava

72. zasedanje Generalne skupščine Svetovne zdravstvene organizacije

Izjava ministra za zdravje Aleša Šabedra na plenarnem zasedanju, 21. maj 2019, povezava

33. zasedanje Delovne skupine SČP za univerzalni periodični pregled

Izjava Slovenije na pregledu Norveške v okviru 33. zasedanja Delovne skupine SČP za univerzalni periodični pregled, 6. maj 2019, povezava

Izjava Slovenije na pregledu Albanije v okviru 33. zasedanja Delovne skupine SČP za univerzalni periodični pregled, 6. maj 2019, povezava

Izjava Slovenije na pregledu Demokratične republike Kongo v okviru 33. zasedanja Delovne skupine SČP za univerzalni periodični pregled, 7. maj 2019, povezava

Izjava Slovenije na pregledu Slonokoščene obale v okviru 33. zasedanja Delovne skupine SČP za univerzalni periodični pregled, 7. maj 2019, povezava

Izjava Slovenije na pregledu Portugalske v okviru 33. zasedanja Delovne skupine SČP za univerzalni periodični pregled, 8. maj 2019, povezava

Izjava Slovenije na pregledu Butana v okviru 33. zasedanja Delovne skupine SČP za univerzalni periodični pregled, 8. maj 2019, povezava

Izjava Slovenije na pregledu Dominike v okviru 33. zasedanja Delovne skupine SČP za univerzalni periodični pregled, 9. maj 2019, povezava

Izjava Slovenije na pregledu Demokratične ljudske republike Koreje v okviru 33. zasedanja Delovne skupine SČP za univerzalni periodični pregled, 9. maj 2019, povezava

Izjava Slovenije na pregledu Bruneja v okviru 33. zasedanja Delovne skupine SČP za univerzalni periodični pregled, 10. maj 2019, povezava

Izjava Slovenije na pregledu Kostarike v okviru 33. zasedanja Delovne skupine SČP za univerzalni periodični pregled, 13. maj 2019, povezava

Izjava Slovenije na pregledu Ekvatorialne Gvineje v okviru 33. zasedanja Delovne skupine SČP za univerzalni periodični pregled, 13. maj 2019, povezava

Izjava Slovenije na pregledu Etiopije v okviru 33. zasedanja Delovne skupine SČP za univerzalni periodični pregled, 14. maj 2019, povezava

Izjava Slovenije na pregledu Katarja v okviru 33. zasedanja Delovne skupine SČP za univerzalni periodični pregled, 15. maj 2019, povezava

Izjava Slovenije na pregledu Nikaragve v okviru 33. zasedanja Delovne skupine SČP za univerzalni periodični pregled, 15. maj 2019, povezava

 

 

40TH SESSION OF THE UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS COUNCIL

Izjava državne sekretarke Simone Leskovar na visokem segmentu 40. zasedanja Sveta OZN za človekove pravice, 26. februar 2019, povezava

Izjava Kvadrilaterale (Avstrija, Lihtenštajn, Slovenija, Švica) na visokem panelu o multilateralizmu, 25. februar 2019, povezava

Izjava Slovenije na visokem panelu o smrtni kazni, 26. februar 2019, povezava

Izjava Slovenije na interaktivnem dialogu s posebnim poročevalcem o zagovornikih človekovih pravic in posebnim poročevalcem o mučenju, 28. februar 2019, povezava

Izjava Slovenije na interaktivnem dialogu s posebnim poročevalcem o človekovih pravicah in okolju in posebno poročevalko za ustrezno nastanitev, 4. marec 2019, povezava

Izjava Slovenije za letno razpravo o pravicah otrok (le objavljena), 4. marec 2019, povezava

Izjava Slovenije s posebnima predstavnicama generalnega sekretarja OZN za problematiko nasilja nad otroci ter otroke in oborožen konflikt, 5. marec 2019, povezava

Izjava Trilaterale (Avstrija, Hrvaška, Slovenija) na letni razpravi o pravicah invalidnih oseb, 6. marec 2019, povezava

Izjava Slovenije na interaktivnem dialogu z visoko komisarko OZN za človekove pravice, 7. marec 2019, povezava

Izjava Slovenije na splošni razpravi pod točko 4, 12. marec 2019, povezava

Izjava Slovenije na interaktivnem dialogu s posebnim poročevalcem za manjšinska vprašanja, 13. marec 2019, povezava

Izjava Slovenije na interaktivnem dialogu s Preiskovalno komisijo za proteste v Gazi, 18. marec 2019, povezava

Izjava Slovenije na splošni razpravi pod točko 7, 18. marec 2019, povezava

32. ZASEDANJE DELOVNE SKUPINE SČP ZA UNIVERZALNI PERIODIČNI PREGLED

Izjava Slovenije na pregledu Nove Zelandije v okviru 32. zasedanja Delovne skupine za univerzalni periodični pregled, povezava

Izjava Slovenije na pregledu Afganistana v okviru 32. zasedanja Delovne skupine za univerzalni periodični pregled, povezava

Izjava Slovenije na pregledu Čila v okviru 32. zasedanja Delovne skupine za univerzalni periodični pregled, povezava

Izjava Slovenije na pregledu Vietnama v okviru 32. zasedanja Delovne skupine za univerzalni periodični pregled, povezava

Izjava Slovenije na pregledu Urugvaja v okviru 32. zasedanja Delovne skupine za univerzalni periodični pregled, povezava

Izjava Slovenije na pregledu Jemna v okviru 32. zasedanja Delovne skupine za univerzalni periodični pregled, povezava

Izjava Slovenije na pregledu Vanuatuja v okviru 32. zasedanja Delovne skupine za univerzalni periodični pregled, povezava

Izjava Slovenije na pregledu Makedonije v okviru 32. zasedanja Delovne skupine za univerzalni periodični pregled, povezava

Izjava Slovenije na pregledu Komorov v okviru 32. zasedanja Delovne skupine za univerzalni periodični pregled, povezava

Izjava Slovenije na pregledu Slovaške v okviru 32. zasedanja Delovne skupine za univerzalni periodični pregled, povezava

Izjava Slovenije na pregledu Eritreje v okviru 32. zasedanja Delovne skupine za univerzalni periodični pregled, povezava

Izjava Slovenije na pregledu Cipra v okviru 32. zasedanja Delovne skupine za univerzalni periodični pregled, povezava

Izjava Slovenije na pregledu Dominikanske republike v okviru 32. zasedanja Delovne skupine za univerzalni periodični pregled, povezava

izjava Slovenije na pregledu Kambodže v okviru 32. zasedanja Delovne skupine za univerzalni periodični pregled, povezava

31. ZASEDANJE DELOVNE SKUPINE SČP ZA UNIVERZALNI PERIODIČNI PREGLED

Izjava Slovenije na pregledu Saudove Arabije v okviru 31. zasedanja Delovne skupine za univerzalni periodični pregled, povezava

Izjava Slovenije na pregledu Senegala v okviru 31. zasedanja Delovne skupine za univerzalni periodični pregled, povezava

Izjava Slovenije na pregledu Kitajske v okviru 31. zasedanja Delovne skupine za univerzalni periodični pregled, povezava

Izjava Slovenije na pregledu Nigerije v okviru 31. zasedanja Delovne skupine za univerzalni periodični pregled, povezava

Izjava Slovenije na pregledu Mehike v okviru 31. zasedanja Delovne skupine za univerzalni periodični pregled, povezava

Izjava Slovenije na pregledu Mavricija v okviru 31. zasedanja Delovne skupine za univerzalni periodični pregled, povezava

Izjava Slovenije na pregledu Jordanije v okviru 31. zasedanja Delovne skupine za univerzalni periodični pregled, povezava

Izjava Slovenije na pregledu Malezije v okviru 31. zasedanja Delovne skupine za univerzalni periodični pregled, povezava

Izjava Slovenije na pregledu Srednjeafriške republike v okviru 31. zasedanja Delovne skupine za univerzalni periodični pregled, povezava

Izjava Slovenije na pregledu Monaka v okviru 31. zasedanja Delovne skupine za univerzalni periodični pregled, povezava

Izjava Slovenije na pregledu Beliza v okviru 31. zasedanja Delovne skupine za univerzalni periodični pregled, povezava

Izjava Slovenije na pregledu Čada v okviru 31. zasedanja Delovne skupine za univerzalni periodični pregled, povezava

Izjava Slovenije na pregledu Konga v okviru 31. zasedanja Delovne skupine za univerzalni periodični pregled, povezava

Izjava Slovenije na pregledu Malte v okviru 31. zasedanja Delovne skupine za univerzalni periodični pregled, povezava

39. ZASEDANJE SVETA OZN ZA ČLOVEKOVE PRAVICE

Izjava Slovenije na interaktivnem dialogu z neodvisno strokovnjakinjo za pravice starejših in posebnim poročevalcem za pravici do varne pitne vode in sanitarij, 10. september 2018, povezava

Izjava Slovenije na splošni razpravi pod točko 2, interaktivni dialog z visoko komisarko, 11. september 2018, povezava

Izjava Slovenije na visokem panelu ob 70. obletnici Konvencije o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida, 13. september 2018, povezava

Izjava Slovenije na interaktivnem dialogu s Preiskovalno komisijo za Burundi, 17. september 2018, povezava

Izjava Slovenije na interaktivnem dialogu z Misijo za ugotavljanje dejstev v Mjanmaru, 18. september 2018, povezava

Izjava Slovenije na splošni razpravi pod točko 4, 18. september 2018, povezava

Izjava Kvadrilaterale (skupina Avstrija, Lihtenštajn, Slovenija, Švica) na interaktivnem dialogu s pomočnikom generalnega sekretarja OZN za človekove pravice na temo povračilnih ukrepov, 19. september 2018, povezava

Izjava Slovenije na interaktivnem dialogu s Preiskovalno komisijo o protestih na okupiranih palestinskih ozemljih leta 2018, 24. september 2018, povezava

Izjava Trilaterale (skupina Avstrija, Hrvaška, Slovenija) na letnem panelu o vpenjaju vidika spola v delo Sveta OZN za človekove pravice in njegove mehanizme, 24. september 2018, povezava

Izjava Slovenije na interaktivnem dialogu z visoko komisarko za človekove pravice o situaciji človekovih pravic v Jemnu, 26. september 2018, povezava

38. ZASEDANJE SVETA OZN ZA ČLOVEKOVE PRAVICE

Izjava Slovenije na interaktivnem dialogu ob predstavitvi poročila VKČP za Ukrajino, 3. julij 2018, povezava

Izjava Slovenije na splošni razpravi pod točko 4, 27. junij 2018, povezava

Izjava Slovenije na interaktivnem dialogu s preiskovalno komisijo za Sirijo, 26. junij 2018, povezava

Izjava Trilaterale (skupina Avstrija, Hrvaška in Slovenija) na drugem panelu celodnevne razprave o pravicah žensk, 22. junij 2018, povezava

Izjava Kvadrilaterale (skupina Avstrija, Lihtenštajn, Slovenija, Švica), na prvem panelu celodnevne razprave o pravicah žensk, 21. junij 2018, povezava 

Izjava Slovenije na interaktivnem dialogu z delovno skupino za odpravo diskriminacije žensk, 21. junij 2018, povezava

Izjava Slovenije na interaktivnem dialogu s posebno poročevalko za preprečevanje nasilja nad ženskami, 20. junij 2018, povezava

Izjava predsednika Republike Slovenije g. Boruta Pahorja na zasedanju SČP, 20. junij 2018, povezava

Izjava Slovenije na splošni razpravi pod točko 2, interaktivni dialog z visokim komisarjem, 19. junij 2018, povezava

Izjava Slovenije na interaktivnem dialogu s posebno poročevalko za diskriminacijo oseb z gobavostjo in njihovih družinskih članov, 18. junij 2018, povezava 

Izjava Slovenije na interaktivnem dialogu z neodvisnim izvedencem za spolno usmerjenost in identiteto spola, 18. junij 2018, povezava

30. ZASEDANJE DELOVNE SKUPINE SČP ZA UNIVERZALNI PERIODIČNI PREGLED

Izjava Slovenije na pregledu Turkmenistana v okviru 30. zasedanja Delovne skupine SČP za univerzalni periodični pregled, povezava

Izjava Slovenije na pregledu Burkine Faso v okviru 30. zasedanja Delovne skupine SČP za univerzalni periodični pregled, povezava

Izjava Slovenija na pregledu Zelenortskih otokov v okviru 30. zasedanja Delovne skupine SČP za univerzalni periodični pregled, povezava

Izjava Slovenije na pregledu Nemčije v okviru 30. zasedanja Delovne skupine SČP za univerzalni periodični pregled, povezava

Izjava Slovenije na pregledu Uzbekistana v okviru 30. zasedanja Delovne skupine SČP za univerzalni periodični pregled, povezava

Izjava Slovenije na pregledu Tuvaluja v okviru 30. zasedanja Delovne skupine SČP za univerzalni periodični pregled, povezava

Izjava Slovenije na pregledu Kolumbije v okviru 30. zasedanja Delovne skupine SČP za univerzalni periodični pregled, povezava

Izjava Slovenije na pregledu Džibutija v okviru 30. zasedanja Delovne skupine SČP za univerzalni periodični pregled, povezava

Izjava Slovenije na pregledu Kanade v okviru 30. zasedanja Delovne skupine SČP za univerzalni periodični pregled, povezava

Izjava Slovenije na pregledu Bangladeša v okviru 30. zasedanja Delovne skupine SČP za univerzalni periodični pregled, povezava

Izjava Slovenije na pregledu Ruske federacije v okviru 30. zasedanja Delovne skupine SČP za univerzalni periodični pregled, povezava

Izjava Slovenije na pregledu Azerbajdžana v okviru 30. zasedanja Delovne skupine SČP za univerzalni periodični pregled, povezava

Izjava Slovenije na pregledu Kameruna v okviru 30. zasedanja Delovne skupine SČP za univerzalni periodični pregled, povezava

Izjava Slovenije na pregledu Kube v okviru 30. zasedanja Delovne skupine SČP za univerzalni periodični pregled, povezava

37. ZASEDANJE SVETA OZN ZA ČLOVEKOVE PRAVICE

Izjava Slovenije na splošni razpravi pod točko 7, 20. marec 2018, povezava

Izjava Slovenije na interaktivnem dialogu s posebnim poročevalcem za manjšinska vprašanja, 14. marec 2018, povezava

Izjava Slovenije na splošni razpravi pod točko 4, 14. marec 2018, povezava

Izjava Trilaterale (skupina Avstrija, Hrvaška in Slovenija) na visokem panelu o spoštovanju človekovih pravic otrok v Siriji, 13. Marec 2018, povezava

Izjava Slovenije na splošni razpravi pod točko 2, interaktivni dialog z visokim komisarjem, 8. marec 2018, povezava

Izjava Slovenije na letni razpravi o pravicah invalidov, 7. marec 2018, povezava

Izjava Slovenije na interaktivnem dialogu s posebnima predstavnicama za nasilje nad otroki in otroke v oboroženih spopadih, 6. marec 2018, povezava 

Izjava Slovenije na interaktivnem dialogu s posebnim poročevalcem za okolje in človekove pravice, 5. marec 2018, povezava

Izjava Slovenije na letni celodnevni razpravi o otrokovih pravicah, 5. marec 2018, povezava

Izjava Kvadrilaterale (skupina Avstrija, Lihtenštajn, Slovenija in Švica) na interaktivnem dialogu s posebnima poročevalcema za zagovornike človekovih pravic in proti mučenju, 1. marec 2018, povezava

Izjava Slovenije na visokem panelu o 70. obletnici Univerzalne deklaracije o človekovih pravicah in 25. obletnici Dunajske deklaracije in akcijskega načrta, 28. februar 2018, povezava

Izjava ministra za zunanje zadeve in podpredsednika Vlade Karla Erjavca na visokem segmentu 37. zasedanja Sveta OZN za človekove pravice, 27. februar 2018, povezava

29. zasedanje delovne skupine za Univerzalni periodični pregled

Izjava Klemena Ponikvarja, prvega sekretarja na Stalnem predstavništvu Slovenije pri OZN in ostalih mednarodnih organizacijah v Ženevi pri pregledu Srbije na 29. zasedanju delovne skupine za univerzalni periodični pregled, 24. januar 2018 - Povezava

Izjava Urše Ponikvar, prve sekretarke na Stalnem predstavništvu Slovenije pri OZN in ostalih mednarodnih organizacijah v Ženevi pri pregledu Lihtenštajna na 29. zasedanju delovne skupine za univerzalni periodični pregled, 24. januar 2018 - Povezava

Izjava Tomaža Mencina, veleposlanika za človekove pravice na Stalnem predstavništvu pri OZN in ostalih mednarodnih organizacijah v Ženevi pri pregledu Izraela na 29. zasedanju delovne skupine za univerzalni periodični pregled, 23. januar 2018 - Povezava

Izjava Urše Ponikvar, prve sekretarke na Stalnem predstavništvu Slovenije pri OZN in ostalih mednarodnih organizacijah v Ženevi pri pregledu Združenih arabskih emiratov na 29. zasedanju delovne skupine za univerzalni periodični pregled, 22. januar 2018 - Povezava

Izjava Tomaža Mencina, veleposlanika za človekove pravice na Stalnem predstavništvu pri OZN in ostalih mednarodnih organizacijah v Ženevi pri pregledu Črne gore na 29. zasedanju delovne skupine za univerzalni periodični pregled, 22. januar 2018 - Povezava

Izjava Urše Ponikvar, prve sekretarke na Stalnem predstavništvu Slovenije pri OZN in ostalih mednarodnih organizacijah v Ženevi pri pregledu Barbadosa na 29. zasedanju delovne skupine za univerzalni periodični pregled, 19. januar 2018 - Povezava

Izjava Urške Učakar, tretje sekretarke na Stalnem predstavništvu Slovenije pri OZN in ostalih mednarodnih organizacijah v Ženevi pri pregledu Luksemburga na 29. zasedanju delovne skupine za univerzalni periodični pregled, 18. januar 2018 - Povezava

Izjava Klemena Ponikvarja, prvega sekretarja na Stalnem predstavništvu Slovenije pri OZN in ostalih mednarodnih organizacijah v Ženevi pri pregledu Burundija na 29. zasedanju delovne skupine za univerzalni periodični pregled, 18. januar 2018 - Povezava

Izjava Urške Učakar, tretje sekretarke na Stalnem predstavništvu Slovenije pri OZN in ostalih mednarodnih organizacijah v Ženevi pri pregledu Bahamov na 29. zasedanju delovne skupine za univerzalni periodični pregled, 17. januar 2018 - Povezava

Izjava Klemena Ponikvarja, prvega sekretarja na Stalnem predstavništvu Slovenije pri OZN in ostalih mednarodnih organizacijah v Ženevi pri pregledu Bocvane na 29. zasedanju delovne skupine za univerzalni periodični pregled, 17. januar 2018 - Povezava

Izjava Tomaža Mencina, veleposlanika za človekove pravice na Stalnem predstavništvu pri OZN in ostalih mednarodnih organizacijah v Ženevi pri pregledu Malija na 29. zasedanju delovne skupine za univerzalni periodični pregled, 16. januar 2018 - Povezava

Izjava Urške Učakar, tretje sekretarke na Stalnem predstavništvu Slovenije pri OZN in ostalih mednarodnih organizacijah v Ženevi pri pregledu Romunije na 29. zasedanju delovne skupine za univerzalni periodični pregled, 16. januar 2018 - Povezava

Izjava Urške Učakar, tretje sekretarke na Stalnem predstavništvu Slovenije pri OZN in ostalih mednarodnih organizacijah v Ženevi pri pregledu Tonge na 29. zasedanju delovne skupine za univerzalni periodični pregled, 15. januar 2018 - Povezava

Izjava Klemena Ponikvarja, prvega sekretarja na Stalnem predstavništvu Slovenije pri OZN in ostalih mednarodnih organizacijah v Ženevi pri pregledu Francije na 29. zasedanju delovne skupine za univerzalni periodični pregled, 15. januar 2018 - Povezava

27. izredno zasedanje Sveta OZN za človekove pravice

Izjava veleposlanika Vojislava Šuca, stalnega predstavnika Slovenije pri OZN in ostalih mednarodnih organizacijah v Ženevi na 27. izrednem zasedanju Sveta OZN za človekove pravice o stanju človekovih pravic manjšine Rohingya, 5. decembra 2017 - Povezava

06. 11. 2017

28. zasedanje delovne skupine za Univerzalni periodični pregled

Izjava Urške Učakar, tretje sekretarke na Stalnem predstavništvu Slovenije pri OZN in ostalih mednarodnih organizacijah v Ženevi pri pregledu Šrilanke na 28. zasedanju delovne skupine za univerzalni periodični pregled, 15. november 2017 - Povezava

Izjava Klemena Ponikvarja, prvega sekretarja na Stalnem predstavništvu Slovenije pri OZN in ostalih mednarodnih organizacijah v Ženevi pri pregledu Ukrajine na 28. zasedanju delovne skupine za univerzalni periodični pregled, 15. november 2017 - Povezava

Izjava Urške Učakar, tretje sekretarke na Stalnem predstavništvu Slovenije pri OZN in ostalih mednarodnih organizacijah v Ženevi pri pregledu Japonske na 28. zasedanju delovne skupine za univerzalni periodični pregled, 14. november 2017 - Povezava

Izjava Klemena Ponikvarja, prvega sekretarja na Stalnem predstavništvu Slovenije pri OZN in ostalih mednarodnih organizacijah v Ženevi pri pregledu Zambije na 28. zasedanju delovne skupine za univerzalni periodični pregled, 13. november 2017 - Povezava

Izjava Urške Učakar, tretje sekretarke na Stalnem predstavništvu Slovenije pri OZN in ostalih mednarodnih organizacijah v Ženevi pri pregledu Pakistana na 28. zasedanju delovne skupine za univerzalni periodični pregled, 13. november 2017 - Povezava

Izjava Urške Učakar, tretje sekretarke na Stalnem predstavništvu Slovenije pri OZN in ostalih mednarodnih organizacijah v Ženevi pri pregledu Benina na 28. zasedanju delovne skupine za univerzalni periodični pregled, 10. november 2017 - Povezava

Izjava Klemena Ponikvarja, prvega sekretarja na Stalnem predstavništvu Slovenije pri OZN in ostalih mednarodnih organizacijah v Ženevi pri pregledu Republike Koreje na 28. zasedanju delovne skupine za univerzalni periodični pregled, 9. november 2017 - Povezava

Izjava veleposlanika Vojislava Šuca, stalnega predstavnika Slovenije pri OZN in ostalih mednarodnih organizacijah v Ženevi, pri pregledu Švice na 28. zasedanju delovne skupine za univerzalni periodični pregled, 9. november 2017 - Povezava

Izjava Urške Učakar, tretje sekretarke na Stalnem predstavništvu Slovenije pri OZN in ostalih mednarodnih organizacijah v Ženevi pri pregledu Gabona na 28. zasedanju delovne skupine za univerzalni periodični pregled, 8. november 2017 - Povezava

Izjava Klemena Ponikvarja, prvega sekretarja na Stalnem predstavništvu Slovenije pri OZN in ostalih mednarodnih organizacijah v Ženevi pri pregledu Peruja na 28. zasedanju delovne skupine za univerzalni periodični pregled, 8. november 2017 - Povezava

Izjava Klemena Ponikvarja, prvega sekretarja na Stalnem predstavništvu Slovenije pri OZN in ostalih mednarodnih organizacijah v Ženevi pri pregledu Gane na 28. zasedanju delovne skupine za univerzalni periodični pregled, 7. november 2017 - Povezava

Izjava Urške Učakar, tretje sekretarke na Stalnem predstavništvu Slovenije pri OZN in ostalih mednarodnih organizacijah v Ženevi pri pregledu Gabona na 28. zasedanju delovne skupine za univerzalni periodični pregled, 7. november 2017 - Povezava

Izjava Klemena Ponikvarja, prvega sekretarja na Stalnem predstavništvu Slovenije pri OZN in ostalih mednarodnih organizacijah v Ženevi pri pregledu Argentine na 28. zasedanju delovne skupine za univerzalni periodični pregled, 6. november 2017 - Povezava

Izjava veleposlanika Vojislava Šuca, stalnega predstavnika Slovenije pri OZN in ostalih mednarodnih organizacijah v Ženevi, pri pregledu Češke na 28. zasedanju delovne skupine za univerzalni periodični pregled, 6. november 2017 - Povezava

 

 

36. ZASEDANJE SVETA OZN ZA ČLOVEKOVE PRAVICE

Izjava Slovenije na interaktivnem dialogu z neodvisnim izvedencem za Sudan, 27. september 2017, povezava

Izjava Slovenije na interaktivnem dialogu ob ustnem poročilu visokega komisarja za človekove pravice o Ukrajini, 26. september 2017, povezava

Izjava Slovenije na splošni razpravi pod točko 4, 19. september 2017, povezava

Izjava Slovenije na interaktivnem dialogu s preiskovalno komisijo za Sirijo, 18. september 2017, povezava

Izjava Slovenije na letni razpravi o vpenjanju vidika spola v delo Sveta za človekove pravice, 15. september 2017, povezava

Izjava Q4 (kvadrilaterale: Avstrija, Lihtenštajn, Švica in Slovenija) na letni razpravi o vpenjaju spola v delo Sveta za človekove pravice, 15. september 2017, povezava

Izjava Slovenije na splošni razpravi pod točko 2, interaktivna razprava z visokim komisarjem za človekove pravice, 12. september 2017, povezava

Izjava Slovenije na interaktivnem dialogu z neodvisno izvedenko o pravicah starejših in posebnim poročevalcem o vodi in sanitarijah, 11. september 2017, povezava

 

 

 

35. zasedanje Sveta OZN za človekove pravice

Izjava Slovenije na interaktivnem dialogu o Demokratični republiki Kongo, 20. junij 2017, povezava

Izjava Slovenije v zvezi z vmesnim poročilom za Univerzalni periodični pregled (točka 6), 19. junij 2017, povezava

Izjava Slovenije na stanje človekovih pravic, ki zahteva pozornost SČP (točka 4), 16. junij 2017, povezava

Izjava Slovenije na interaktivnem dialogu s preiskovalno komisijo za Sirijo, 14. junij 2017, povezava

Izjava Slovenije na celodnevni razpravi SČP o človekovih pravicah žensk na panelu 2 (državna sekretarka na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ga. Martina Vuk), 13. junij 2017, povezava

Izjava Slovenije na celodnevni razpravi SČP o človekovih pravicah žensk na panelu 1 (v imenu kvadrilaterale: Avstrija, Liechtenstein, Švica in Slovenija), 13. junij 2017, povezava

Izjava Slovenije na interaktivnem dialogu s posebno poročevalko za nasilje nad ženskami, 9. junij 2017, povezava

Izjava Slovenije v imenu Trilaterale (Hrvaška, Avstrija in Slovenija) na panelni razpravi o človekovih pravicah otrok migrantov in adolescentov brez spremstva, 9. junij 2017, povezava

Izjava Slovenije na interaktivnem dialogu z delovno skupino za preprečevanje diskriminacije nad ženskami, 9. junij 2017, povezava

Izjava Slovenije na interaktivnem dialogu s neodvisnim izvedencem zoper nasilje in diskriminacijo na podlagi spolne usmerjenosti in spolne identitete, 7. junij 2017, povezava

Izjava Slovenije na splošni razpravi pod točko 2, interaktivna razprava z visokim komisarjem za človekove pravice, 7. junij 2017, povezava

 

 

34. zasedanje Sveta OZN za človekove pravice

Izjava Slovenije na interaktivnem dialogu ob predstavitvi ustnega poročila o Ukrajini, 22. marec 2017, povezava 

Izjava Slovenije na splošni razpravi pod točko 7, 20. marec 2017, povezava

Izjava Slovenije na interaktivni razpravi s posebno poročevalko za manjšine, 15. marec 2017, povezava

Izjava Slovenije na splošni razpravi pod točko 4, 14. marec 2017, povezava

Izjava Slovenije na interaktivni razpravi s Komisijo za Južni Sudan, 14. marec 2017, povezava

Izjava Slovenije na visokem panelu o stanju človekovih pravic v Siriji, 14. marec 2017, povezava

Izjava Slovenije na interaktivni razpravi s preiskovalno komisijo za Burundi, 13. marec 2017, povezava

Izjava Slovenije na interaktivni razpravi o poročilu visokega komisarja za človekove pravice, 8. marec 2017, povezava

Izjava Slovenije na interaktivni razpravi s posebnima predstavnicama za nasilje nad otroki in otroke v oboroženih spopadih, 7. marec 2017, povezava

Izjava Slovenije na letni celodnevni razpravi o otrokovih pravicah na 34. zasedanju Sveta za človekove pravice, 6. marec, povezava

Izjava Slovenije na interaktivni razpravi s posebnim poročevalcem za zagovornike človekovih pravic, 2. marec 2017, povezava

Izjava Slovenije na panelu o klimatskih spremembah in otrokovih pravicah na 34. zasedanju Sveta za človekove pravice, 2. marec, povezava

Izjava ministra za zunanje zadeve g. Karla Erjavca na visokem segmentu 34. zasedanja Sveta za človekove pravice, 28. februarja, povezava

Seminar o družini

Izjava Slovenije na seminarju SČP o vlogi družine pri promociji in zaščiti pravic invalidov, 23. februar 2017 - povezava

14. 12. 2016

26. IZREDNO ZASEDANJA SVETA ZA ČLOVEKOVE PRAVICE O ČLOVEKOVIH PRAVICAH V JUŽNEM SUDANU

Izjava veleposlanika Vojislava Šuca, stalnega predstavnika RS pri OZN in ostalih mednarodnih organizacijah v Ženevi na 26. izrednem zasedanju Sveta za človekove pravice o človekovih pravicah v Južnem Sudanu, povezava

Predstavitev izsledkov poročila UVKČP o stanju človekovih pravic v Ukrajini

Izjava Klemena Ponikvarja, prvega sekretarja na Stalnem predstavništvu Slovenije pri OZN in ostalih mednarodnih organizacijah v Ženevi, ob predstavitvi izsledkov poročila UVKČP o stanju človekovih pravic v Ukrajini, Povezava

107. ZASEDANJE SVETA MEDNARODNE ORGANIZACIJE ZA MIGRACIJE

Izjava veleposlanika Vojislava Šuca, stalnega predstavnika Slovenije pri OZN in ostalih mednarodnih organizacijah v Ženevi, "107th Session of the Council of the International Organization for Migration", 7. december 2016 - Povezava

Izjava veleposlanika Vojislava Šuca, stalnega predstavnika Slovenije pri OZN in ostalih mednarodnih organizacijah v Ženevi, v imenu Mreže za človekovo varnost, 8. december 2016 - Povezava

22. 11. 2016

PRVI FORUM O ČLOVEKOVIH PRAVICAH, DEMOKRACIJI IN VLADAVINI PRAVA

Skupna izjava Andraža Šilerja, mladinskega delegata Slovenije pri OZN in Klemena Ponikvarja, prvega sekretarja na Stalnem predstavništvu Slovenije pri Uradu OZN v Ženevi o ustvarjanju vključujočega okolja za efektivno sodelovanje mladih pri odločanju o javnih zadevah, povezava 

16. 11. 2016

5. Forum OZN za podjetništvo in človekove pravice

Izjava dr. Melite Gabrič, sektor za človekove pravice, Ministrstvo za zunanje zadeve, o povečanju zavez in aktivnosti v zvezi z akcijskimi načrti na področju podjetništva in človekovih pravic, Povezava

31. 10. 2016

26. ZASEDANJE DELOVNE SKUPINE ZA UNIVERZALNI PERIODIČNI PREGLED

Izjava veleposlanika Vojislava Šuca, stalnega predstavnika Slovenije pri OZN in ostalih mednarodnih organizacijah v Ženevi, ""Intervention of Slovenia, Review of South Sudan, 26. session of UPR Working Group", 7. november 2016 - Povezava

Izjava veleposlanika Vojislava Šuca, stalnega predstavnika Slovenije pri OZN in ostalih mednarodnih organizacijah v Ženevi, ""Intervention of Slovenia, Review of Haiti, 26. session of UPR Working Group", 7. november 2016 - Povezava

Izjava Klemena Ponikvarja, prvega sekretarja na Stalnem predstavništvu Slovenije pri OZN in ostalih mednarodnih organizacijah v Ženevi, "Intervention of Slovenia, Review of the Republic of Moldova, 26. session of UPR Working Group", 4. november 2016 - Povezava

Izjava Špele Košir, svetovalke na Stalnem predstavništvu Slovenije pri OZN in ostalih mednarodnih organizacijah v Ženevi, "Intervention of Slovenia, Review of Timor Leste, 26. session of UPR Working Group", 3. november 2016 - Povezava

Izjava Klemena Ponikvarja, prvega sekretarja na Stalnem predstavništvu Slovenije pri OZN in ostalih mednarodnih organizacijah v Ženevi, "Intervention of Slovenia, Review of Uganda, 26. session of UPR Working Group", 3. november 2016 - Povezava

Izjava Špele Košir, svetovalke na Stalnem predstavništvu Slovenije pri OZN in ostalih mednarodnih organizacijah v Ženevi, "Intervention of Slovenia, Review of Lithuania, 26. session of UPR Working Group", 2. november 2016 - Povezava

Izjava Klemena Ponikvarja, prvega sekretarja na Stalnem predstavništvu Slovenije pri OZN in ostalih mednarodnih organizacijah v Ženevi, "Intervention of Slovenia, Review of Zimbabwe, 26. session of UPR Working Group", 2. november 2016 - Povezava

Izjava Špele Košir, svetovalke na Stalnem predstavništvu Slovenije pri OZN in ostalih mednarodnih organizacijah v Ženevi, "Intervention of Slovenia, Review of Iceland, 26. session of UPR Working Group", 1. november 2016 - Povezava

Izjava veleposlanika Vojislava Šuca, stalnega predstavnika Slovenije pri OZN in ostalih mednarodnih organizacijah v Ženevi, ""Intervention of Slovenia, Review of Bolivarian Republic of Venezuela, 26. session of UPR Working Group", 1. november 2016 - Povezava

Izjava veleposlanika Vojislava Šuca, stalnega predstavnika Slovenije pri OZN in ostalih mednarodnih organizacijah v Ženevi, "Intervention of Slovenia, Review of Syrian Arab Republic, 26. session of UPR Working Group", 31. oktober 2016 - Povezava

Izjava Špele Košir, svetovalke na Stalnem predstavništvu Slovenije pri OZN in ostalih mednarodnih organizacijah v Ženevi, "Intervention of Slovenia, Review of Togo, 26. session of UPR Working Group", 31. oktober 2016 - Povezava

21. 10. 2016

Svet za človekove pravice

Izjava veleposlanika Vojislava Šuca, stalnega predstavnika Slovenije pri OZN in ostalih mednarodnih organizacijah v Ženevi "Statement of the Republic of Slovenia at the Twenty-fifth Special Session of the Human Rights Council on the deteriorating situation of human rights in the Syrian Arab Republic, and the recent situation in Aleppo", 21. oktober 2016 - Link

29. 09. 2016

Svetovna zdravstvena organizacija

Izjava namestnice stalnega predstavnika ga. Jelke Travnik "Taking a Stand Against Ageism", 29. september 2016 - Link