Stalno predstavništvo RS pri Uradu ZN v Ženevi /Novice /
20.01.2017  

Slovenija s 740.000 evri podprla osem razvojnih in humanitarnih projektov ITF

Ljubljana, 20. januarja 2017 - Generalni sekretar Ministrstva za zunanje zadeve mag. Stanislav Vidovič in direktor ITF Ustanove za krepitev človekove varnosti (v nadaljevanju ITF) Damjan Bergant sta danes podpisala sedmo od osmih dvoletnih pogodb z namenom podpore projektov ITF za krepitve človekove varnosti in razvoja v območjih, prizadetih zaradi oboroženih konfliktov ali drugih nesreč. Republika Slovenija bo za izvedbo osmih projektov v naslednjih dveh letih prispevala 740.000 EUR.

Republika Slovenija je ustanovila ITF leta 1998 in vse od takrat zagotavlja neprecenljivo podporo njenim dejavnostim, med drugim tudi preko Sektorja za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč Ministrstva za zunanje zadeve. V tem času je Slovenija prispevala preko 13.400.000 ameriških dolarjev za humanitarne in razvojne projekte, ki jih izvaja ITF.

Projekti ITF, ki bodo s pomočjo sredstev Republike Slovenije izvedeni v naslednjih dveh letih:

Krepitev psihosocialne dobrobiti otrok iz Ukrajine ITF že od leta 2014 izvaja projekt nudenja psihosocialne pomoči otrokom, ki trpijo za posledicami travmatičnih izkušenj oboroženega konflikta v Ukrajini. Do sedaj je potrebno psihosocialno rehabilitacijo prejelo že 240 ukrajinskih otrok, ta številka pa se bo do konca leta 2018 lahko povzpela na skupno 400 otrok.

Nadaljnja zdravstvena rehabilitacija žrtve oboroženega konflikta v Ukrajini Deklica, ki je med oboroženimi spopadi v ukrajinskem Mariupolu izgubila levo nogo, je že prestala dve fazi zdravstvene rehabilitacije, pri čemer je prejela podkolensko protezo. Kljub temu pa zaradi njene neprekinjene rasti rehabilitacija zahteva trajnosten in celovit pristop, z namenom izboljšanja njenega splošnega zdravja in počutja ter pomoči pri dolgoročni ponovni integraciji v družbo. Projekt sofinancira Irska.

Podpora MDC Polikliniki v Kabulu, Afganistan Projekt, ki ga podpirajo tudi Združene države Amerike, omogoča brezplačno zdravstveno pomoč prebivalcem Kabula, zlasti s področja ginekoloških, zobozdravstvenih, fizioterapevtskih, farmacevtskih in psihosocialnih storitev, pregledov ter svetovanj. Dodatno bo zagotovljena tudi radiološka, laboratorijska in farmacevtska podpora zdravstvenim storitvam. Projekt se osredotoča na podporo, ki je namenjena ženskam in otrokom, ki si zdravstvene pomoči ne morejo privoščiti.

Psihosocialna pomoč žrtvam konflikta in pomoč na področju celostne rehabilitacije v Gazi Prvi cilj projekta, ki ga sofinancirata Republika Koreja in OPEC Sklad za mednarodni razvoj (OPEC Fund for International Development – OFID), je nudenje psihosocialne pomoči otrokom, žrtvam oboroženega konflikta v Gazi. Nadalje se osredotoča na prispevanje k hitrejši in učinkovitejši ponovni integraciji žrtev v družbo in izboljšanju strokovnega znanja o celostni rehabilitaciji. Nenazadnje, projekt stremi k izboljšanju spretnosti strokovnjakov na področju fizikalne medicine in rehabilitacije.

Izobraževanje o nevarnostih min in eksplozivnih ostankov vojne (EOV) za sirske begunce v Jordaniji Projekt se osredotoča na dvig zavesti o tveganjih in nevarnostih min/EOV med sirskimi begunci v Jordaniji s ciljem minimizirati število eventualnih žrtev min/EOV ob povratku v domovino. Program se osredotoča na izvedbo delavnic o nevarnosti min/EOV za približno 12.000 sirskih beguncev v osnovnih in srednjih šolah v provinci Irbid ter za približno 8.000 sirskih beguncev nastanjenih v begunskem taborišču Zaatari v provinci Mafraq.

Zdravstvena rehabilitacija otrok iz Belorusije V letih 2015 in 2016 je 59 otrok med 7. in 14. letom starosti, ki so utrpeli posledice jedrske nesreče v Černobilu leta 1986, v Sloveniji prestalo celostno zdravstveno rehabilitacijo. V naslednjih dveh letih bo zdravljenje omogočeno še dodatnim 60 otrokom. Zdravljenje zajema respiratorno psihoterapijo, hidroterapijo in vaje vzdržljivosti, kar izboljšuje zdravje ter splošno počutje otrok.

Podpora Predstavniški pisarni ITF v Bosni in Hercegovini Predstavniška pisarna ITF v BiH je s podporo nacionalnim strateškim ciljem in izvajanjem protiminskega humanitarnega poslanstva ITF dejavna v državi od leta 1999. Izvajane aktivnosti zajemajo razminiranje, ozaveščanje o nevarnosti min/neeksplodiranih ubojnih sredstev (NUS), pomoč žrtvam min/NUS in rehabilitacijo ter podporo nacionalnim kapacitetam. Dodatno, ITF izvaja nadzor nad izvajanimi aktivnostmi na terenu in poročanje, hkrati pa tudi izvaja tudi ohranjanje stikov in koordinacijo z donatorji/veleposlaništvi ter BiH institucijami.

Integrirani program telemedicine in e-zdravja na Zelenortskih otokih (IPTeZ-ZO) S podporo Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije je v letih 2012–2014 in v letu 2016 bilo vzpostavljenih 11 centrov telemedicine, ki povezujejo vseh 9 naseljenih otokov Republike Zelenortski otoki (ZO). Vzpostavljeno in operativno nacionalno omrežje telemedicine in e-zdravja izboljšuje dostopnost in kvaliteto zdravstvenih storitev, omogoča redno izobraževanje zdravstvenega osebja in zmanjšuje stroške zdravstvene oskrbe, saj preko teleposvetovanj zmanjšuje število evakuacij bolnikov v eno izmed dveh ustanov terciarne zdravstvene oskrbe na otočju ali celo v tujino (Portugalska). V letu 2017 ITF načrtuje celostni pregled stanja obstoječega programa telemedicine ter oceno potreb v sodelovanju s ključnimi projektnimi partnerji in pristojnimi nacionalnimi oblastmi, kar bo podalo smernice za izvedbo nadaljnjih aktivnosti s ciljem krepitve zdravstvenega sistema na ZO.