Stalno predstavništvo RS pri Uradu ZN v Ženevi /Novice /
14.03.2017  

Slovenija na 34. zasedanju Sveta OZN za človekove pravice brani dostojanstvo ranljivih skupin

Ženeva, 14. marec 2017 – Slovenija se na 34. zasedanju Sveta OZN za človekove pravice, katerega članica je, med drugim zavzema za pravice otrok, pravice pripadnikov manjšin ter za varstvo človekovih pravic v povezavi z okoljem.

Svet med zasedanjem, ki se je pričelo 27. februarja in bo trajalo do 24. marca, obravnava različna tematska vprašanja, povezana z uveljavljanjem človekovih pravic, kot tudi izzive človekovim pravicam v posameznih državah oz. kriznih žariščih. Slovenija se zasedanja udeležuje v vlogi članice Sveta in s tem soodloča o vseh zadevah na dnevnem redu zasedanja.

Prve dni se je zasedanja udeležil tudi minister Erjavec, ki je predstavil slovenske poglede na nekatere aktualne teme v mednarodnih odnosih ter prioritete države na področju človekovih pravic. V nadaljevanju pa je Slovenija med drugim naslovila zaščito otrokovih pravic v kontekstu prilagajanja na podnebne spremembe ter v okviru Agende 2030 za trajnostni razvoj, podprla delo posebne poročevalke za zlorabe otrok ter posebnih predstavnic generalnega sekretarja OZN za nasilje nad otroki in za otroke v oboroženih spopadih ter predstavila ukrepe, sprejete za zaščito otrok pred nasiljem v Sloveniji. V razpravi s posebnim poročevalcem za človekove pravice in okolje smo predstavili ureditev varstva biotske raznolikosti v Sloveniji. Zavzeli smo se za polno sodelovanje pripadnikov manjšin v političnem in javnem življenju ter podprli vlogo zagovornikov človekovih pravic v družbi.

Sodelovali smo v razpravi z visokim komisarjem za človekove pravice Zeidom, ki je opozoril, da se mednarodna skupnost nahaja na prelomni zgodovinski točki, ko je ogrožen svetovni red, ter pozval države, da mu stopijo v bran. Zavzeli smo se za enakost spolov, za svobodno delovanje civilne družbe in za odpravo smrtne kazni. Podprli smo krepitev nacionalnih mehanizmov za človekove pravice, izpostavili pomen raznolikosti za razvoj družbe, podprli študijo o pravicah otrok, ki jim je odvzeta prostost, ter obsodili povračilne ukrepe nad osebami, ki sodelujejo z mehanizmi OZN za človekove pravice. Naslovili smo tudi izzive človekovih pravicam v Siriji, Južnem Sudanu, Burundiju, Ukrajini in Mjanmaru ter opozorili, da so lahko sistematične kršitve človekovih pravic zgodnji znak za nevarnost množičnih grozodejstev. V zvezi s tem smo se zavzeli za krepitev preprečevalne vloge Sveta OZN za človekove pravice.

Skupaj s pisarno posebne predstavnice generalnega sekretarja OZN za problematiko nasilja nad otroci Marto Santos Pais je Slovenija 9. marca organizirala dogodek, namenjen osveščanju o ustrahovanju otrok v različnih okoljih, od šol do spleta. Na dogodku je sodeloval tudi predstavnik slovenske Policije.

V teku so tudi pogajanja o nekaj ducatih resolucij, o katerih bo Svet odločal ob koncu zasedanja. Slovenija pri tem v imenu EU pogaja resolucijo o registraciji rojstev otrok, skupaj s partnerskimi državami pa je predstavila tudi lastni dve pobudi, in sicer na temo varstva pripadnikov manjšin ter človekovih pravic in okolja.