Stalno predstavništvo RS pri Uradu ZN v Ženevi /Novice /
18.06.2018  

Začetek 38. zasedanja Sveta OZN za človekove pravice

Ženeva, 18. junij 2018 – Danes se v Ženevi začenja 38. redno zasedanje Sveta OZN za človekove pravice (SČP). Slovenija bo kot članica SČP za obdobje 2016 – 2018 aktivno sodelovala v razpravah in pogajanjih o posameznih resolucijah, ki bodo obravnavane tekom zasedanja. V uvodnih dneh se bo zasedanja udeležil tudi predsednik republike Borut Pahor, ki bo SČP nagovoril predvidoma v sredo 20. junija 2018.

Junijskemu zasedanju SČP predseduje slovenski stalni predstavnik, veleposlanik Vojislav Šuc. Zasedanje je tradicionalno tematsko osredotočeno na človekove pravice žensk, krepitev njihove moči in enakost med spoloma. Na dnevni red zasedanja sta uvrščeni panelni razpravi, in sicer o krepitvi vloge žensk v gospodarstvu in dvigu njihove participacije v informacijski in komunikacijski tehnologiji ter o vplivu nasilja nad ženskami, zagovornicami pravic žensk in ženskimi organizacijami v digitalnem prostoru. Potekala bosta tudi interaktivna dialoga s posebno poročevalko za področje nasilja nad ženskami in delovno skupino za področje diskriminacije žensk.

Prav tako so predvideni interaktivni dialogi z nekaterimi drugimi nosilci posebnih postopkov SČP, med katerimi izpostavljamo neodvisnega strokovnjaka za področje diskriminacije LGBTI oseb, posebnega poročevalca za svobodo izražanja, posebnega poročevalca za svobodo zbiranja in združevanja ter posebnimi poročevalci za stanje človekovih pravic v Belorusiji, Eritreji in Mjanmaru.

V skladu s tradicionalnimi zunanjepolitičnimi prioritetami s področja človekovih pravic bo Slovenija največ poudarka namenila tematiki človekovih pravic žensk, zaskrbljujočemu stanju človekovih pravic v nekaterih državah ter diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti in spolne identitete. Zasedanje SČP se bo zaključilo 6. julija 2018.