Stalno predstavništvo RS pri Uradu ZN v Ženevi /Novice /
11.10.2017  

Ob mednarodnem dnevu deklic okrepimo njihovo moč

Ljubljana, 11. oktober 2017 – Danes obeležujemo mednarodni dan deklic, s katerim mednarodna skupnost opozarja na zapostavljenost in diskriminacijo deklic v različnih situacijah ter poziva k uresničenju njihovega potenciala. Ob letošnjem dnevu deklic izpostavljamo izzive, s katerimi se soočajo deklice v kontekstu humanitarnih kriz. V ta namen bodo vse leto potekale aktivnosti pod sloganom Okrepimo MOČ deklic (EmPOWER girls): pred, med in po krizah.

Po podatkih Unicefa je v letu 2016 okrog 535 milijonov otrok živelo v državah, ki so jih prizadeli konflikti, naravne nesreče velikih razsežnosti, epidemije in druge krizne razmere. Visoki komisariat OZN za begunce opozarja, da dolgotrajnost obstoječih kriz pomeni, da bo lahko več milijonov deklic, ki so se rodile v kriznih razmerah, preživelo svoja prva leta ali desetletja življenja v kriznih nastanitvah. V takšnem okolju je povečana nevarnost za nasilje na podlagi spola, spolno in fizično nasilje, otroške poroke, izkoriščanje in trgovino z ljudmi. V času konfliktov je tveganje za neobiskovanje šole za deklice 2,5-krat večje kot za dečke, kar pomembno vpliva na njihove možnosti v nadaljevanju življenja. V kriznih razmerah pogosto primanjkuje tudi zdravstvenih storitev, ki so ključne za dobrobit deklic - med njimi tudi storitev in informacij na področju spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic - ter sredstev za intimno nego in zdravje.

Ob mednarodnem dnevu deklic zato pozivamo k ustrezni podpori in pomoči deklicam v kriznih situacijah, spoštovanju njihovih človekovih pravic ter zagotovitvi pogojev za uresničitev njihovega polnega potenciala. Slovenija k temu prispeva z zagovarjanjem pravic in dobrobiti otrok ter krepitve moči žensk v različnih forumih, kot tudi s podporo humanitarnim projektom, namenjenim izboljšanju položaja žensk in otrok. V letošnjem letu smo namenili finančni prispevek tudi Skladu ZN za prebivalstvo za programe spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic v državah v razvoju.a in reproduktivnega zdravja in pravic - ter sredstev za intimno nego in zdravje.

V okviru letošnje kampanje ob dnevu deklic bodo med drugim potekale različne aktivnosti za spodbujanje upoštevanja pogledov deklic pri izvajanju vseh ukrepov za odziv na krize, izboljšanje dostopa do sredstev za intimno nego ter s tem povezanih informacij in storitev glede zdravja in prehrane deklic, preprečevanje nasilja na podlagi spola in škodljivih praks ter za izboljšanje dostopa deklic do izobraževanja in usposabljanja.

Mednarodni dan deklic je leta 2011 razglasila Generalna skupščina OZN z namenom priznanja pravic deklicam in prepoznavanja edinstvenih izzivov, s katerimi se deklice soočajo.