Stalno predstavništvo RS pri Uradu ZN v Ženevi /Novice /
09.05.2017  

Izjava Ministrstva za zunanje zadeve ob dnevu Evrope

Ljubljana, 9. maj 2017 – Na današnji dan obeležujemo obletnico izjave, v kateri je Robert Schuman predlagal novo obliko političnega sodelovanja v Evropi, ki bi zagotavljala trajni mir med njenimi narodi. Evropska unija je tako v več kot 60 letih svojega obstoja uresničila Schumanovo vizijo, dokazala prednosti skupnega delovanja in medsebojnega sodelovanja držav članic ter omogočila otipljive koristi in priložnosti za evropske državljane. Evropska unija je območje miru, svobode, demokracije, človekovih pravic in temeljnih svoboščin, pravne države, pa tudi gospodarska velesila z neprimerljivo ravnjo socialne varnosti in blaginje ter pomemben akter mednarodne skupnosti. Vizija demokratične Evrope, združene v različnosti, je navdihovala Slovenijo, ki je pred 13 leti ob skoraj 90 odstotni referendumski podpori tudi sama postala članica Evropske unije.

Čeprav se je Evropska unija v času svojega obstoja vedno znova uspela prilagoditi številnim spremembam, si ne moremo zatiskati oči pred dejstvom, da se je v zadnjem obdobju znašla pred veliko preizkušnjo, ko se mora uspešno odzvati na vrsto notranjih in globalnih vprašanj, zlasti na spremenjene varnostne okoliščine v luči terorizma, konflikte in nestabilnost v njeni soseščini, naraščajoč migracijski pritisk, socialna in gospodarska vprašanja, porast evro-skeptičnih glasov in nezaupanja državljanov ter omajano zaupanje med državami članicami. Potem, ko so britanski državljani na referendumu junija lani izglasovali izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije, je pred nami zahtevno obdobje izstopa ene od držav članic, s katerim se bo Evropska unija soočila prvič.

Da bi odgovorili na izzive, s katerimi smo soočeni, je potreben temeljit in vključujoč razmislek o prihodnosti naše povezave. Svet potrebuje enotno Evropo, ki se zavzema za demokracijo, mirno reševanje sporov, socialno varnost, ohranjanje planeta in človekove pravice. Odgovor lahko iščemo le v enotnosti držav članic, povrnitvi zaupanja v skupno prihodnost ter v delovanje institucij Unije, pa tudi v odklanjanju populizma, protekcionizma in novih političnih delitev. Še odločneje moramo nadaljevati na evropski poti v duhu resnične, ne samo deklaratorne solidarnosti in sodelovanja.

Slovenija želi dejavno prispevati k razpravi o prihodnosti EU na evropski ravni. Zavzemamo se za izvedbo skupnih ukrepov za zagotovitev varne, uspešne in trajnostne, socialne in močnejše Evropske unije na svetovnem prizorišču. Ministrstvo za zunanje zadeve spodbuja javno razpravo o različnih vidikih prihodnosti Unije, saj želi ohraniti zavest in sodelovanje javnosti pri oblikovanju vizije njene prihodnosti, ki bo po meri državljanov.