Stalno predstavništvo RS pri Uradu ZN v Ženevi /Novice /
18.05.2017  

Sogovorniki na Dnevu Afrike iskali odgovore na ključne izzive pred Afriko in Evropo

Brdo pri Kranju, 18. maja 2017 – Na Brdu pri Kranju je danes potekal prvi dan dvodnevne konference Dan Afrike. Uvodnemu nagovoru zunanjega ministra Karla Erjavca in stalnega predstavnik Afriške unije pri Evropski uniji in AKP Ajaya K. Bramdea so sledili vsebinski paneli. Na treh panelih z naslovi "Mladi in ustvarjanje delovnih mest", "Gospodarsko in kulturno povezovanje afriških držav" in "EU - Afrika: skupni izzivi in skupna vizija" so panelisti skušali najti odgovore na nekatere ključne izzive s katerimi se soočata tako Afrika kot Evropa.

Prvi panel je bil posvečen opolnomočenju mladih na afriški celini in ustvarjanju delovnih mest. Ob tem, da afriške države v tretjem tisočletju beležijo izjemen gospodarski in družbeni napredek, so se panelisti strinjali, da ne moremo mimo dejstva, da statistike nezaposlenosti prav tako dosegajo vrhunce, hkrati pa izključujejo določene kategorije, pri čemer so najbolj ranljiva kategorija ravno mladi. Številni izobraženi posamezniki so tako podzaposleni ali prisiljeni v prekarne oblike dela, večina zaposlenih pa ostaja v nizko produktivnih dejavnostih. Sogovorniki so se tudi strinjali, da bo potrebno več pozornosti nameniti ustroju sodobnih trgov dela, razvoju podeželja, vlaganju v urbanizacijo, obenem pa tudi v kmetijske panoge, saj podeželje ostaja steber afriškega gospodarstva. Naraščanje stopnje brezposelnosti mladih, brezperspektivnost in neenakosti med posameznimi regijami obenem krepi migracijske tokove in lahko vodi tudi k radikalizaciji mladih, kar je v luči današnjih globalnih izzivov še posebej zaskrbljujoče. Vsi so se strinjali, da sta blaginja in varnost tesno povezani s produktivnostjo, ki pa jo lahko dosežemo zgolj z ustvarjanjem podpornega okolja, ki bo omogočilo strukturne spremembe in okrepilo demokratične institucije, v katerih glas mladih ne bo preslišan.

Drugi panel je bil namenjen vprašanju gospodarskega povezovanja med afriškimi državami in regijami. Sogovorniki so se strinjali, da bo za učinkovito povezovanje potrebno uskladiti politike, pravila in standarde. Izboljšati bo potrebno tudi prometno, telekomunikacijsko in drugo infrastrukturo, ki bo omogočila večje povezovanje in pospešila trgovino med državami Afrike. Prav tako je bila izpostavljena vloga afriške diaspore po svetu, ki pomembno prispeva k razvoju matičnih držav in hkrati povezuje različne države in regije.

Tretji panel je naslovil skupne izzive, ki ležijo pred Afriko in Evropo, ter skušal najti skupno vizijo partnerstva v prihodnosti. Izpostavljeno je bilo, da je iskreno sodelovanje in partnerstvo med kontinentoma zelo pomembno in da mora biti prioriteta obeh strani. Veliko je polj sodelovanja, ki jih lahko še okrepimo. Potrebno pa je pregledati stanje partnerstva in ugotoviti ali so orodja in politike prave in ustrezne za doseganje ključnega cilja afriških držav – izboljšanje življenjskega standarda širše populacije. V tem pogledu mora Evropa podpirati Afriko pri njihovem načinu spopadanja s ključnimi izzivi in hkrati podpirati njihove zmogljivosti. Panelisti so se tudi strinjali, da je potrebno investirati v mlade, ki so naša prihodnost.

Udeležence je ob zaključku prvega dne konference nagovoril predsednik Državnega zbora Republike Slovenije dr. Milan Brglez, ki je izrazil zadovoljstvo, da je konferenca Dan Afrike v nekaj letih postala tradicionalen dogodek, kjer se srečujejo slovenski, afriški in evropski partnerji ter vsem udeležencem zaželel nadaljevanje plodovitih razprav, ki bodo prinesla nova partnerstva in nove ideje za poglobitev sodelovanja.