Stalno predstavništvo RS pri Uradu ZN v Ženevi /Novice /
22.05.2017  

25. obletnica vstopa Slovenije v OZN in dan slovenske diplomacije

Ljubljana, 22. maj 2017 - Danes mineva 25 let od sprejema Republike Slovenije v Organizacijo združenih narodov (OZN), ki je predstavljal enega od vrhuncev slovenskega osamosvajanja. S članstvom v tej mednarodni organizaciji je Slovenija postala enakopravna članica mednarodne skupnosti. Zaradi pomena, ki ga je imelo to dejanje v slovenski zunanji politiki, prav na današnji dan praznujemo dan slovenske diplomacije.

Vstop Slovenije v OZN 22. maja 1992 predstavlja enega najpomembnejših mejnikov slovenske samostojnosti, saj je bila s sprejemom v OZN Slovenija dokončno prepoznana kot enakopravna, mednarodno priznana samostojna in suverena država.

Od tedaj je Slovenija aktivna in konstruktivna članica svetovne organizacije in si prizadeva po svojih močeh ter na področjih, kjer imamo v Sloveniji največ znanja in izkušenj, prispevati k mednarodnemu miru in varnosti ter blagostanju svetovnega prebivalstva. Da nam to tudi uspeva, nam je članstvo OZN med drugim priznalo z izvolitvijo Slovenije za nestalno članico Varnostnega sveta v letih 1998 in 1999. Sledil je prevzem drugih vlog in članstev v razvejanem sistemu ZN. Danes smo članica Sveta OZN za človekove pravice, Izvršnega odbora UNESCO, Sveta guvernerjev Mednarodne agencije za jedrsko energijo in Biroja Skupščine pogodbenic Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča.

Slovenija svoje delovanje osredotoča na spoštovanje in varstvo človekovih pravic ter promocijo človekove varnosti. Posveča se preprečevanju konfliktov in mediaciji ter uveljavljanju koncepta odgovornost zaščititi. Aktivni smo na področju trajnostnega razvoja in okolja. Vseskozi ostajamo zavezani uresničevanju in promociji ciljev in načel Ustanovne listine ter razvoju, kodifikaciji in spoštovanju mednarodnega prava.

V času pomembnih izzivov v svetu – oboroženih konfliktov, terorizma, nasilnega ekstremizma in drugih varnostnih groženj, množičnih migracij, demografskih sprememb in podnebnih sprememb – je OZN kot edini globalni forum za dialog in iskanje skupnih rešitev še kako relevanten. Zato Slovenija organizacijo vidi kot središče učinkovitega multilateralizma.

Več o vlogi Sloveniji v OZN ter pomenu organizacije za današnji svet si lahko izpod peresa ministra Erjavca preberete v današnji izdaji Dela.

Da bi aktivnosti OZN in Slovenije v njem približali javnosti, danes (ob 10.30) na Ministrstvu za zunanje zadeve organiziramo dan odprtih vrat, v okviru katerega se bodo obiskovalci lahko podrobneje seznanili z nekaterimi vidiki multilateralne diplomacije, si ogledali razstavo ob 25-letnici članstva RS v OZN, na voljo pa bodo tudi vodeni ogledi prostorov ministrstva.

Skupaj z ITF Ustanovo za krepitev človekove varnosti je ministrstvo ob tej priložnosti podprlo tudi izdajo pravljice z naslovom S Feliksom okoli Sveta, ki na otrokom prijazen način naslavlja ključna področja dela OZN. Publikacija bo na ogled v okviru dneva odprtih vrat.