Stalno predstavništvo RS pri Uradu ZN v Ženevi /Novice /
23.10.2017  

Mednarodni dan boja proti revščini

Ljubljana, 17. oktober 2017 – Danes obeležujemo Mednarodni dan boja proti revščini, ki ga je Generalna skupščina Združenih narodov razglasila pred 25 leti. Kljub napredku pri odpravi revščine živi danes v ekstremni revščini 800 milijonov ljudi. Še veliko več jih trpi zaradi nezaposlenosti, konfliktov, neenakosti in negativnih učinkov podnebnih sprememb.

Tema letošnjega Mednarodnega dneva boja proti revščini so miroljubne in vključujoče družbe, k izgradnji katerih so se vse države zavezale s cilji trajnostnega razvoja in agendo za trajnostni razvoj do leta 2030. Na dan, ko izražamo solidarnost z ljudmi, ki živijo v revščini, je generalni sekretar Združenih narodov, Antonio Guterres, poudaril, da je potrebno prisluhniti njihovim pogledom in jih vključevati v napore za odpravo revščine. Le z inovativnimi pristopi bomo lahko dosegli ohranitev okolja ter izgradnjo miroljubnih in vključujočih družb, s čimer bomo naslovili temeljne vzroke revščine.

Slovenija se pridružuje mednarodnim prizadevanjem za odpravo revščine in uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja, saj sta odprava revščine in doseganje trajnostnega razvoja temeljni podlagi za naše razvojno delovanje v državah partnericah, miroljubne in vključujoče družbe pa so ena od tematskih prioritet slovenskega razvojnega sodelovanja.

Pobudo za razglasitev Mednarodnega dneva boja proti revščini je pred 30 leti podal francoski duhovnik, Joseph Wresinski, katerega pobuda Poziv 17. oktobra se je zavzemala za aktivno vključevanje najrevnejših prebivalcev v iskanje rešitev za odpravo revščine.