Stalno predstavništvo RS pri Uradu ZN v Ženevi /Novice /
01.01.2018  

Veleposlanik Šuc postal predsednik Sveta OZN za človekove pravice

Ženeva, 1. januar 2018 - Z današnjim dnem je stalni predstavnik Slovenije pri Uradu OZN in drugih mednarodnih organizacijah v Ženevi veleposlanik Vojislav Šuc pričel enoletni mandat predsednika Sveta OZN za človekove pravice (SČP). Veleposlanik Šuc si bo v tem letu posebej prizadeval za povečanje učinkovitosti dela SČP, krepitev njegovega ugleda, vidnosti in sodelovanja z drugimi entitetami v sistemu OZN ter za izboljšanje konstruktivnega vzdušja, dialoga in zaupanja v delo SČP.

Z izvolitvijo veleposlanika Šuca na mesto predsednika SČP si Slovenija utrjuje položaj, ki si ga je s svojim dosedanjim delovanjem v mednarodni skupnosti na področju progresivnega razvoja človekovih pravic v svetu že postavila. Predsedovanje predstavlja tudi priložnost, da Slovenija utrdi svojo vlogo konstruktivne članice mednarodne skupnosti, ki s svojimi aktivnostmi povezuje in gradi mostove med različnimi pogledi,  regijami in državami sveta ter pomembno prispeva k utrjevanju multilateralizma, ki je trenutno stoji pred težko preizkušnjo.

Svet OZN za človekove pravice je najpomembnejše telo OZN na področju promocije, krepitve in varstva človekovih pravic. Gre za medvladno telo, ki ga sestavlja 47 držav članic, ki jih izvoli Generalna skupščina OZN. Slovenija v obdobju 2016–2018 opravlja svoj drugi mandat, prvo članstvo je bilo v obdobju 2007–2010. Več o aktivnostih slovenske zunanje politike na področju človekovih pravic si lahko preberete na tej povezavi.