Stalno predstavništvo RS pri Uradu ZN v Ženevi /Novice /
21.03.2018  

Mednarodni dan za odpravo rasne diskriminacije

Ljubljana, 21. marec 2018 – Na današnji dan obeležujemo mednarodni dan za odpravo rasne diskriminacije. Osrednja tema letošnjega mednarodnega dneva je promocija strpnosti, vključevanje, enotnost in spoštovanje raznolikosti v boju zoper rasno diskriminacijo.

 

Ministrstvo za zunanje zadeva pozdravlja izbor osrednje teme letošnjega mednarodnega dneva za odpravo rasne diskriminacije. Rasizem, rasna diskriminacija in podobne oblike nestrpnosti ostajajo prisotne v vseh regijah sveta in se ponekod žal tudi krepijo. Eden izmed nevarnih pojavov rasizma je sovražni govor, s katerim se še posebej srečujejo najbolj ranljive in najbolj marginalizirane skupine ljudi. Odgovor na pojave rasne diskriminacije je promocija strpnosti, vključevanje, enotnost in spoštovanje raznolikosti, za katero si moramo prizadevati tako na ravni posameznika, organizacij civilne družbe, podjetij, medijev kot tudi politike.

 

Letošnje leto je še posebej pomembno, saj obeležujemo 70. let od sprejema Splošne deklaracije človekovih pravic, ki med drugimi določa, da se ''vsi ljudje rodijo svobodni in imajo enako dostojanstvo in enake pravice''. V luči omenjene obletnice je Urad visokega komisarja OZN za človekove pravice pričel s kampanjo z naslovom ''Postavi se za človekove pravice'', ki poziva k boju proti rasnim predsodkom in nestrpnostim. Generalni sekretar OZN pa od leta 2016 vodi pobudo "Skupaj", ki spodbuja spoštovanje, varnost in dostojanstvo beguncev in migrantov.

 

Odprava vseh oblik diskriminacije predstavlja eno izmed zunanjepolitičnih prioritet Republike Slovenije na področju človekovih pravic. V letu 2016 je bil s ciljem ozaveščanja o univerzalnih človekovih pravicah otrok beguncev, na podlagi izkušenj iz dolgoletnega projekta izobraževanja o pravicah otrok "Naše pravice", pripravljen učni list "Otroci-begunci". Šole lahko z izobraževanjem o pravicah otrok bistveno prispevajo k promociji strpnosti, vključevanju in spoštovanju raznolikosti.

 

Mednarodna konvencija o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije je temeljna mednarodna pravna osnova za boj proti vsem oblikam rasne diskriminacije. Da dosežemo njeno univerzalno ratifikacijo, kakor tudi, da države sprejmejo vse potrebne ukrepe za odpravo rasne diskriminacije, ksenofobije in podobnih oblik nestrpnosti, pa sta ključnega pomena politična volja in ozaveščenost javnosti. Le tako bomo pripomogli k boljši in bolj vključujoči družbi.