Stalno predstavništvo RS pri Uradu ZN v Ženevi /Novice /
27.06.2018  

Aktivnosti Slovenije na 38. zasedanju Sveta OZN za človekove pravice

Ženeva, 27. junij 2018 – V Ženevi poteka 38. redno zasedanje Sveta OZN za človekove pravice (SČP). Slovenija kot članica SČP aktivno sodeluje v razpravah in pogajanjih o resolucijah. V nastopih na zasedanju deluje v skladu z zunanjepolitičnimi prioritetami na področju človekovih pravic, kot tudi skupnimi prioritetami EU.

V uvodnih dneh se je zasedanja udeležil tudi predsednik republike Borut Pahor, ki je SČP nagovoril v sredo, 20. junija 2018. Potrdil je slovensko podporo delovanju SČP in poudaril, da je obstoječa multilateralna struktura ključna za ohranjanje miru in varnosti, doseganje razvoja in spoštovanje človekovih pravic.

V prvi polovici zasedanja smo aktivno sodelovali v interaktivnih dialogih s številnimi nosilci posebnih postopkov SČP. V dialogu s posebno poročevalko za odpravo nasilja nad ženskami je Slovenija izpostavila pomen enakosti spolov in predstavila nekatere nacionalne ukrepe za preprečevanje nasilja in nadlegovanja žensk in deklic na spletu. Slovenija je prav tako podala nacionalno izjavo v dialogu z vodjo delovne skupine SČP za odpravo diskriminacije žensk v zakonodaji in praksi in z neodvisnim strokovnjakom za vprašanja spolne usmerjenosti in spolne identitete. Sodelovali smo tudi v dialogu s posebno poročevalko za odpravo diskriminacije oseb z gobavostjo in med drugim najavili finančno podporo zdravljenju gobavosti med Nubami v Sudanu.

Visoki komisar OZN za človekove pravice Zeid Ra'ad Al Hussein, ki avgusta letos zaključuje mandat, je predstavil svoje zadnje poročilo o stanju človekovih pravic po svetu. V odzivu se je Slovenija zahvalila za njegovo zavezanost promociji in zaščiti človekovih pravic ter se zavzela za spoštovanje multilateralnih okvirjev in polno sodelovanje držav s pisarno visokega komisarja za človekove pravice.

V okviru zasedanja sta potekali tudi že dve panelni razpravi na tematiko pravic žensk in enakosti spolov. V razpravah je bila obravnavana krepitev vloge žensk v gospodarstvu in dvigu njihove participacije v informacijski in komunikacijski tehnologiji ter vpliv nasilja nad ženskami, zagovornicami pravic žensk in ženskimi organizacijami v digitalnem prostoru. V razpravah je s skupnim nastopom z Avstrijo, Liechtensteinom in Švico (t.i. kvadrilaterala) ter s skupnim nastopom z Avstrijo in Hrvaško (t.i. trilaterala) sodelovala tudi Slovenija.

  Ob robu zasedanja smo v Palači narodov v Ženevi odprli razstavo "Staranje. Družba za vse.", katere cilj je spodbuditi razmislek o tem, kako staranje vpliva na odnos družbe do posameznika in na kakšen način pripeljati do večjega soglasja glede nadaljnjih korakov za boljše mednarodno varstvo pravic starejših. Svojo mednarodno prepoznavnost glede prizadevanj za večjo zaščito pravic starejših je Slovenija podkrepila tudi s podporo in sodelovanjem na stranskem dogodku ob počastitvi mednarodnega dneva ozaveščanja o zlorabi starejših oseb.

38. redno zasedanje SČP se bo s sprejemom resolucij zaključilo 6. julija. Zasedanju predseduje slovenski stalni predstavnik v Ženevi, veleposlanik Vojislav Šuc.