Stalno predstavništvo RS pri Uradu ZN v Ženevi /Novice /
14.06.2018  

Prof. dr. Vasilka Sancin izvoljena v Odbor OZN za človekove pravice

New York, 14. junij 2018 – Na zasedanju držav pogodbenic Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah je bilo 14. junija 2018 izvoljenih 9 novih članov Odbora OZN za človekove pravice. Med novoizvoljenimi člani je tudi slovenska predstavnica prof. dr. Vasilka Sancin.

Izvolitev dr. Sancin v Odbor OZN za človekove pravice predstavlja pomembno priznanje njenemu strokovnemu delovanju na področju človekovih pravic in mednarodnega prava, obenem pa dodatno prispeva k mednarodnemu ugledu in prepoznavnosti Slovenije, še posebej v letu, ko predsedujemo Svetu OZN za človekove pravice.

Odbor za človekove pravice je nadzorni mehanizem spoštovanja in uveljavljanja pravic, navedenih v Mednarodnem paktu o državljanskih in političnih pravicah, med njimi pravice do življenja, prepovedi mučenja in suženjstva, pravice do prostosti in osebne varnosti, pravice do svobodnega izražanja in še številnih drugih, ki predstavljajo temelje življenja v demokratičnih družbah. Sestavljen je iz 18 priznanih pravnih strokovnjakov z visokimi moralnimi standardi in priznano strokovnostjo na področju človekovih pravic, ki delujejo v osebnem svojstvu.

Dr. Vasilka Sancin je ugledna mednarodno-pravna strokovnjakinja, profesorica in avtorica številnih publikacij. Posveča se mednarodnopravni ureditvi varstva človekovih pravic in mednarodnemu pravu. S temi temami se ukvarja tako pedagoško, kot tudi pri svojem znanstvenoraziskovalnem delu doma in v tujini.

Ministrstvo za zunanje zadeve iskreno čestita novoizvoljeni članici Odbora za človekove pravice.