Stalno predstavništvo RS pri Uradu ZN v Ženevi /Novice /
11.05.2018  

Veljati je začel nov Zakon o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije

Ljubljana, 11. maj 2018 – Z današnjim dnem je v veljavo stopil nov Zakon o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije.

Novi zakon, ki nadomešča do sedaj veljavnega iz leta 2006, je temeljni pravni akt za izvajanje mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči v partnerskih državah – tj. v državah v razvoju, s katerimi Republika Slovenija sodeluje s ciljem zagotavljanja bolj uravnoteženega in pravičnega svetovnega razvoja, odprave revščine in trajnostnega razvoja.

  S sprejemom Zakona bosta tako izvajanje kot tudi poraba sredstev, namenjenih mednarodnemu razvojnemu sodelovanju in humanitarni pomoči, učinkovitejša. S tem bo Slovenija lažje nosila svoj del odgovornosti za uresničevanje zavez iz Agende 2030 ter drugih mednarodnih in notranjih aktov, namenjenih skladnejšemu razvoju v svetu.

  Poglavitne novosti, ki jih prinaša zakon, so bolj prilagodljivo, pregledno in na nacionalni ravni usklajeno načrtovanje sredstev, kar omogoča uvedba okvirnega programa. Zakon tudi spodbuja proaktivno sodelovanje zasebnega sektorja ter uvaja pravno podlago za sklepanje večletnih strateških partnerstev z izbranimi partnerji. Prav tako omogoča sodelovanje z drugimi donatorji v partnerskih državah ter ustvarja pravno podlago za skupno in deljeno financiranje programov ali projektov z drugimi partnerji. Pomembna novost je uvedba enotnega sistema za sodelovanje z ustanovami in zavodi na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki jih je ustanovila Republika Slovenija. Zakon uvaja pojem mednarodne humanitarne pomoči in ji določa lastne cilje.

  Vsebina zakona temelji na dosedanjih izkušnjah izvajanja mednarodnega razvojnega sodelovanja in aktualnih trendih v mednarodni skupnosti ter upošteva priporočila različnih revizij s strani državnih organov, evalvacij razvojnega sodelovanja, OECD in priznanih strokovnjakov s tega področja. Ministrstvo je pri pripravi zakona tesno sodelovalo z drugimi resorji, nevladnimi organizacijami in drugimi izvajalci ter s Strokovnim svetom za mednarodno razvojno sodelovanje.

Besedilo zakona je dostopno TUKAJ.