Stalno predstavništvo RS pri Uradu ZN v Ženevi /Novice /
15.06.2017  

35. zasedanje Sveta OZN za človekove pravice se preveša v drugo polovico

Ženeva, 15. 6. 2017 – V Ženevi od 6. 6. poteka 35. redno zasedanje Sveta OZN za človekove pravice, ki je v veliki meri posvečeno obravnavi človekovih pravic žensk in deklic. Slovenija kot članica Sveta aktivno sodeluje v razpravah in pogajanjih o resolucijah.

Visoki komisar OZN za človekove pravice je v svojem rednem poročanju Svetu opozoril na vedno pogostejše zavračanje sodelovanja držav z mednarodnimi mehanizmi na področju človekovih pravic in ponovno izrazil skrb nad porastom ksenofobije in sovražnega govora. Izpostavil je, da je spoštovanje in varstvo človekovih pravic pravi odgovor na sodobne izzive, tudi na radikalizacijo in nasilni ekstremizem.

Slovenija je v svojih nastopih na zasedanju med drugim potrdila zavezanost mednarodnim mehanizmom na področju človekovih pravic in podporo delu Urada visokega komisarja. Izpostavila je nasprotovanje kršitvam človekovih pravic in nasilja na podlagi spolne usmerjenosti in identitete in se zavzela za sodelovanje med vsemi akterji pri urejanju tega vprašanja. Skupaj z Avstrijo in Hrvaško je smo nastopili na panelni razpravi o otrocih migrantih brez spremstva, kjer smo izpostavili tveganja, katerim so ti otroci izpostavljeni na migracijskih poteh, in se zavzeli za to, da vsi postopki v zvezi z otroci migranti temeljijo na načelu varstva interesa otroka.

V dialogih z izvedensko skupino o diskriminaciji žensk in s posebno poročevalko o nasilju nad ženskami smo predstavili nacionalna prizadevanja za odpravo diskriminacije in nasilja nad ženskami. Skupaj z Avstrijo, Lihtenštajnom in Švico smo opozorili na velik pomen, ki ga imajo moški v preprečevanju nasilja nad ženskami in deklicami ter pri doseganju enakosti spolov. V razpravi o udejanjanju pravice do zdravja in krepitve moči žensk za uresničevanje Agende 2030 pa je državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Martina Vuk predstavila slovenski pristop k uresničevanju spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic. Vse slovenske izjave s potekajočega zasedanja si lahko preberete na spletnih straneh stalnega predstavništva v Ženevi.

V pogajanjih o resolucijah se Slovenija tudi na tokratnem zasedanju zavzema za ohranjanje že sprejetih mednarodnih standardov in njihov progresivni razvoj. Prav tako podpiramo naslavljanje grobih kršitev človekovih pravic v posameznih državah. Posebno pozornost posvečamo resolucijam v zvezi s človekovimi pravicami žensk in deklic. Zavzemamo se odpravo vseh oblik diskriminacije in nasilja nad njimi in za progresiven razvoj norm in standardov za enakost spolov in krepitev moči žensk.

Ob robu zasedanja (od 1. do 16.6.) je Slovenija na ogled postavila razstavo »My Piece for Peace«, ki prikazuje otroško željo po miru in boljšem svetu. 13. 6. je Slovenija skupaj s Finsko in Urugvajem organizirala razpravo »Zdravje žensk kot ključno za krepitev njihove moči in udejanjanje pravic«, ki je bila namenjena ozaveščanju o obsegu spolnih in reproduktivnih pravic in zdravja ter pomenu njihovega udejanjanja za krepitev moči žensk. Danes, 15. 6., Slovenija soorganizira stranski dogodek ob priložnosti mednarodnega dne ozaveščanja o zlorabi starejših oseb. Na obeh dogodkih sodeluje tudi državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Martina Vuk.

Zasedanje Sveta OZN za človekove pravice se bo nadaljevalo do petka, 23.6., ko se bo zaključilo s sprejemom resolucij in odločitev ter imenovanjem nosilcev mandatov nekaterih posebnih postopkov.