Stalno predstavništvo RS pri Uradu ZN v Ženevi /Novice /
27.05.2017  

25. obletnica članstva Republike Slovenije v UNESCO

Ljubljana, 27. maj 2017 - Danes obeležujemo 25. obletnico članstva Slovenije v Organizaciji združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO).

UNESCO je bila ustanovljena 16. novembra 1945 kot specializirana agencija Organizacije združenih narodov (OZN), ki ima v svoji ustavi zapisan naslednji glavni cilj: »prispevati k miru in varnosti s sodelovanjem držav na področjih izobraževanja, znanosti, kulture in komunikacij z namenom razširiti splošno spoštovanje pravičnosti, vladavine prava ter človekovih pravic in temeljnih svoboščin ne glede na raso, spol, jezik ali vero«. V UNESCO je trenutno včlanjenih 195 držav, svoj sedež pa ima v Parizu. Slovenija je, pet dni po sprejemu med polnopravne članice OZN, 27. maja 1992 postala 167. članica UNESCO. Slovenski parlament je še istega leta ratificiral Ustavo UNESCO in 18 zadevnih mednarodnopravnih dokumentov, ki jih je ratificirala SFRJ in po aktu o nasledstvu potrdil tudi, da Škocjanske jame ostajajo na seznamu svetovne kulturne in naravne dediščine, Sečoveljske soline pa so vključene na seznam mednarodno pomembnih mokrišč v okviru Ramsarske konvencije.

Škocjanskim jamam sta se na seznamu svetovne dediščine na območju Slovenije odtlej pridružila še dva vpisa: Prazgodovinska kolišča na Ljubljanskem barju ter Dediščina živega srebra Idrija. Slovenija je vrisana tudi na zemljevid številnih drugih UNESCO programov. Med njimi so Škofjeloški pasijon na UNESCO Reprezentativnem seznamu nesnovne kulturne dediščine človeštva; tri biosferna območja: Julijske Alpe, Kras in Kozjansko-Obsotelje (v postopku potrditve še Mura-Drava-Donava) v programu Človek in biosfera (MAB); dva geoparka: Čezmejni geopark Karavanke/Karawanken in Geopark Idrija; Supraseljski kodeks na UNESCO seznamu pisne kulturne dediščine Spomin sveta; Cerkniško jezero z okolico in Škocjanske jame na Seznamu mednarodno pomembnih mokrišč ter tri UNESCO katedre: Krasoslovno študijsko središče UNESCO, UNESCO katedra o odprtih tehnologijah za prosto dostopne izobraževalne vire in odprto učenje ter UNESCO katedra za zmanjševanje tveganj ob vodnih ujmah. Slovenska nacionalna komisija za UNESCO (SNKU) skrbi za uresničevanje ciljev UNESCO v Sloveniji, Urad za UNESCO kot njena strokovna služba pa danes deluje pod okriljem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. V okviru SNKU delujejo naslednji štirje strokovni odbori za izvajanje UNESCO mednarodnih in medvladnih programov v Sloveniji: Medvladna oceanografska komisija (IOC), Mednarodni program za vede o Zemlji in geoparke (IGGP), Mednarodni hidrološki program (IHP) in program Človek in Biosfera – Man and Biosphere Programme (MAB).

Med vidnejšimi dejavnostmi Unesca v Sloveniji so mreža UNESCO Pridruženih šol, nacionalni program štipendij UNESCO-L'Oreal za ženske v znanosti in obeleževanje svetovnih dni, med katerimi je eden odmevnejših svetovni dan filozofije. Slovenija je v obdobju 2015-2019 članica Izvršilnega odbora UNESCO, v katerem je prvič delovala že med leti 2003 in 2007. Eno izmed prioritetnih področij delovanja Slovenije v odboru je promocija prosto dostopnih izobraževalnih virov in s tem namenom bo skupaj z UNESCO med 18. in 20. septembrom 2017 v Ljubljani organizirala tudi Drugi svetovni kongres o prosto dostopnih izobraževalnih virih. Tema kongresa »Prosto dostopni izobraževalni viri za vključujoče in enakopravno kakovostno izobraževanje: od zaveze do ukrepanja«, zrcali vlogo, ki jo mora OER igrati pri doseganju Agende za trajnostni razvoj do leta 2030 in zlasti pri njenem četrtem razvojnem cilju: "vsem enakopravno zagotoviti kakovostno izobrazbo ter spodbujati možnosti vseživljenjskega učenja za vsakogar".