Stalno predstavništvo RS pri Uradu ZN v Ženevi /Novice /
12.06.2017  

Srečanje ministra Erjavca s predstavniki nevladnih organizacij s področja človekovih pravic

Ljubljana, 12. junij 2017 - Minister za zunanje zadeve Karl Erjavec se je danes srečal s predstavniki slovenskih nevladnih organizacij, ki delujejo na področju človekovih pravic in so dejavne tudi na mednarodni ravni. Srečanje je potekalo v okviru rednega dialoga med Ministrstvom za zunanje zadeve (MZZ) in nevladnimi organizacijami s področja človekovih pravic.

Minister Erjavec je ocenil sodelovanje z nevladnimi organizacijami kot pomemben in dobrodošel prispevek k zunanjepolitičnemu delovanju Republike Slovenije kakor tudi k prenosu mednarodnih načel in standardov v slovenski prostor.

Predstavil je dejavnosti, ki jih je Slovenija v zadnjem letu izvedla na področju človekovih pravic, ki so ena od zunanjepolitičnih prioritet Republike Slovenije. Pri tem je posebno pozornost namenil delovanju v Svetu OZN za človekove pravice, katerega članica je Slovenija od leta 2016 in za predsedovanje kateremu se poteguje v naslednjem letu. Prisotne je seznanil, da bo Slovenija predstavila prostovoljno vmesno poročilo o izvajanju priporočil iz Univerzalnega periodičnega pregleda na junijskem zasedanju Sveta za človekove pravice.

Od tematskih prednostnih nalog je minister Erjavec izpostavil otrokove pravice in v tem sklopu omenil dogodke, ki jih je MZZ organiziralo za ozaveščanje o pravicah otrok beguncev. MZZ je nadaljeval z utečenimi dejavnostmi izobraževanja za človekove pravice in skozi projekt "Naše pravice'' uspešno sodeloval z nevladnim sektorjem. Slovenija je tudi v zadnjem letu posebno pozornost namenila opolnomočenju žensk in enakosti spolov. Aktivni smo prav tako pri promociji pravic starejših, kjer se zavzemamo za sprejetje mednarodno zavezujočega mehanizma.

Minister Erjavec je dejal, da se Slovenija v mednarodnih odnosih zavzema za enake pravice ter odpravo diskriminacije in nasilja nad LGBTI in poudaril pomen človekovih pravic v okviru problematike podnebnih sprememb.

Srečanja so se udeležili predstavniki 24 nevladnih organizacij, ki so predstavili svoje delovanje in pobude, vključno na področjih podpore socialno groženim, otrokom, mladim in starejšim kakor tudi duševno bolnim in migrantom. Prav tako so predstavili dejavnosti za opolnomočenje žensk in promocijo pravic LGBT oseb ter izpostavili napore na področju družbene odgovornosti podjetij in trajnostnih razvojnih ciljev.

Predstavniki nevladnih organizacij so pozitivno ocenili dosedanje sodelovanje z ministrstvom in pozdravili zavzemanje RS za človekove pravice v mednarodnem okviru. Podali so tudi svoje poglede na aktualne teme, pri čemer so še posebej opozorili na ustrezno obravnavanje človekovih pravic v Sloveniji v skladu z mednarodnimi načeli in standardi. Izrazili so polno pripravljenost za tvorno sodelovanje z MZZ tudi v bodoče.

Minister se je predstavnikom nevladnih organizacij zahvalil za sodelovanje in se zavzel za nadaljevanje odprtega dialoga in uspešnega sodelovanja.