Stalno predstavništvo RS pri Uradu ZN v Ženevi /Novice /
04.12.2017  

Stalni predstavnik Šuc izvoljen na mesto predsednika Sveta OZN za človekove pravice

Ženeva, 4. december 2017 – Na današnjem organizacijskem sestanku Sveta OZN za človekove pravice je bil slovenski stalni predstavnik pri Uradu OZN in drugih mednarodnih organizacijah v Ženevi, veleposlanik Vojislav Šuc, izvoljen na mesto predsednika Sveta OZN za človekove pravice v letu 2018. Enoletni mandat bo nastopil s 1.1.2018.

Svet OZN za človekove pravice je najpomembnejše telo v sistemu OZN za uveljavljanje, krepitev, varstvo in promocijo človekovih pravic s sedežem v Ženevi. Ustanovljeno je bilo leta 2006 kot pomožno telo Generalne skupščine OZN.  

UN Photo

Z izvolitvijo na mesto predsednika Sveta je Slovenija le še podkrepila svojo aktivno in v mednarodni skupnosti pripoznano delovanje na področju človekovih pravic. V vlogi predsednika Sveta si bo slovenski stalni predstavnik v Ženevi prvenstveno prizadeval predvsem za povečanje učinkovitosti dela Sveta, krepitev njegovega ugleda in vidnosti ter sodelovanja z drugimi entitetami v sistemu OZN in za izboljšanje konstruktivnega vzdušja, dialoga in zaupanja v delo Sveta. 

V začetku leta 2016 je Slovenija nastopila svoj drugi mandat članstva v Svetu OZN za človekove pravice, ki bo trajal do konca leta 2018. Slovenija z delovanjem v Svetu zasleduje krepitev mednarodnega okolja, ki bo pripomoglo k varnosti, univerzalni trajni rasti, vladavini prava in spoštovanju človekovih pravic. Pri tem posebno pozornost posveča uveljavljanju prioritet EU in vsebinam, ki že dalj časa veljajo za naše nacionalne  tematske prioritete: otrokove pravice, enakost spolov, pravice starejših ter boj proti vsem oblikam diskriminacije, človekove pravice in okolje ter  izobraževanje za človekove pravice. Navedenim prioritetam bo Slovenija sledila tudi v zadnjem letu aktualnega članstva v Svetu.