Stalno predstavništvo RS pri Uradu ZN v Ženevi /Novice /
11.10.2012  

Mednarodni dan deklic

 

Ženeva, 11. oktober 2012 – Danes prvič obeležujemo Mednarodni dan deklic. Ta mednarodni dan je bi vzpostavljen z namenom opozarjanja na številne težave, kršitve in zlorabe, ki se dogajajo deklicam zaradi njihovega spola, ter z namenom spodbujanja in varstva vseh njihovih pravic.

 

Čeprav se položaj deklic izboljšuje, so po svetu deklice še vedno bolj izpostavljene diskriminaciji in nasilju kot dečki. Deklicam je pogosto onemogočeno šolanje in dostop do ustreznih osnovnih storitev, kot je npr. zdravstvena oskrba. Med oblikami nasilja nad otroci, ki še posebej prizadenejo deklice, so komercialno spolno izkoriščanje in otroška pornografija, otroške in prisilne poroke, spolne zlorabe, nasilje v družini in trgovina z ljudmi. Poleg tega neodgovarjanje in nekaznovanost za ta dejanja krepi podrejeni položaj deklic v družbi. Še posebej je zaskrbljujoč položaj deklic v primeru revščine, vojne in oboroženih spopadov, saj so deklice med najbolj prizadetimi in najverjetnejše žrtve nadaljnjih zlorab, tudi spolnih, kar privede do večkratne diskriminacije, tudi v primeru invalidnosti, nadaljnjega nasilja, stigme ali zanemarjanja.

 

Odločitev o vzpostavitvi mednarodnega dneva deklic je sprejela Generalna skupščina OZN 19. decembra 2011 z resolucijo 66/170. V resoluciji Generalna skupščina vabi vse države članice kot tudi organizacije v sistemu OZN in druge mednarodne organizacije ter civilno družbo, da mednarodni dan obeležijo in s tem opozorijo na položaj deklic po svetu.