Stalno predstavništvo RS pri Uradu ZN v Ženevi /Novice /
28.11.2012  

Razstava o slovenskih Romih na ogled v Palači narodov v Ženevi

 

Stalni predstavnik Republike Slovenije pri Uradu OZN in drugih mednarodnih organizacijah v Ženevi, veleposlanik Matjaž Kovačič, je 27. novembra v Palači narodov v Ženevi slovesno odprl razstavo »Vidiš me, vidim te – kulturna raznolikost skozi romski pogled«. Razstava, ki predstavlja pogled romskih otrok v Sloveniji nase in na Nerome, je namenjena osveščanju javnosti o romski kulturi ter promociji medsebojnega razumevanja med pripadniki različnih narodnosti. Na ogled bo do 14. decembra.

Razstava sovpada s 5. zasedanjem Foruma OZN za vprašanja manjšin ter 20. obletnico sprejema Deklaracije OZN o pravicah pripadnikov narodnih ali etničnih, verskih in jezikovnih manjšin, ki jo obeležujemo letos.

Razstava temelji na istoimenskem projektu iz leta 2009, ki je naslovil vprašanje javne podobe in družbene vidnosti Romov ter vlogo fotografije pri spopadu z negativnimi predstavami in stereotipi. Razdeljena je na tri dele: »Iz romskih družinskih albumov«, »Povej v fotografijo: vidiš me« in »Povej v fotografijo: vidim te«.

Prvi del sestavlja izbor starih romskih družinskih fotografij
iz Prekmurja in osrednje slovenske regije, v drugem in tretjem delu pa so romski osnovnošolci  pod mentorstvom priznanih slovenskih fotoreporterjev s fotoaparatom zabeležili podobe iz svojega vsakdanjega življenja ter svoj pogled na Nerome.

S tem projektom Slovenija prispeva k spreminjanju stereotipne javne podobe Romov, k osveščanju o kulturni raznolikosti, krepitvi medkulturnega dialoga med Romi in Neromi ter k spreminjanju družbene podobe Romov, z željo po strpnejšemu sobivanju in spoštljivejšemu odnosu do različnosti.

Kot je ob otvoritvi razstave spomnil veleposlanik Kovačič, je zagotavljanje pravic manjšin 20 let po sprejemu Deklaracije ponekod še nedokončana naloga, promocija kulturne raznolikosti pa je lahko koristno orodje za izboljšanje njihovega položaja.

Sočasno je v Palači narodov na ogled postavljena tudi avstrijska razstava o romskih politikah v Avstriji, državi pa sta organizirali skupno otvoritev obeh razstav, pod pokroviteljstvom direktorja Urada OZN v Ženevi.

Razstavo »Vidiš me, vidim te« oz. istoimenski projekt sta ob podpori Ministrstva za zunanje zadeve, Urada vlade RS za komuniciranje in Ministrstva za kulturo pripravila Slovenski etnografski muzej in Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.