Stalno predstavništvo RS pri Uradu ZN v Ženevi /Novice /
28.04.2017  

Dvajseta obletnica uveljavitve Konvencije za prepoved kemičnega orožja, dvajseta obletnica slovenskega pristopa h Konvenciji

Ljubljana, 29. april 2017 – Danes, 29. aprila, poteka 20 let, odkar je stopila v veljavo Konvencija za prepoved kemičnega orožja (CWC), vzpostavljena pa je bila tudi Organizacija za prepoved kemičnega orožja (OPCW). Slovenija je pogodbenica te Konvencije že 20 let.

Uporaba orožja za množično uničevanje, vključno kemičnega, predstavlja za človeštvo največjo nevarnost. S sprejetjem Konvencije in z ustanovitvijo OPCW je ta nevarnost v precejšnji meri zmanjšana, svet pa je postal varnejši. Zaradi svojih aktivnosti in prizadevanj za uničenje kemičnega orožja je OPCW leta 2013 prejela Nobelovo nagrado za mir.

Namen Konvencije za prepoved kemičnega orožja je uničenje vseh zalog kemičnega orožja in učinkovita preprečitev nastanka oz. proizvodnje kakršnega koli novega kemičnega orožja. OPCW je zato vzpostavila poseben inšpekcijski mehanizem, ki s serijo inšpekcij po državah članicah izvaja nadzor nad izvajanjem konvencije v posameznih državah.

Do danes je h Konvenciji pristopilo 192 držav, kar pomeni, da je kar 98% prebivalstva pod okriljem varstva te Konvencije. Kar 95% vseh prijavljenih zalog kemičnega orožja je bilo v teh letih uničenega pod nadzorom OPCW, v sodelovanju z državami, industrijo, znanstveniki in civilno družbo. V zadnjem letu je OPCW prispevala k odstranitvi, transportu in uničenju zadnjega kemičnega orožja v Libiji.

Za ohranjanje miru in varnosti v svetu je zelo pomembno usmerjanje razvoja kemije v izključno miroljubne namene in uporaba njenih dosežkov za dobrobit človeka in zaščito okolja. V ta namen so bile pod okriljem OPCW sprejete Haaške etične smernice in ustanovljen Svetovalni odbor za izobraževanje in ozaveščanje, ki s praktičnimi nasveti in predlogi pomaga državam pogodbenicam na področju izobraževanja in ozaveščanja. Vzpostavljen je bil program urjenja za znanstvenike, kemijske inženirje in tehnološke strokovnjake za razvijanje zmogljivosti za delovanje v modernem kemijskem okolju, kar prispeva k ekonomskemu in tehnološkemu razvoju.

Žal pa še 20 let po sprejemu Konvencije prihaja do njenih kršitev, ki jih Slovenija najostreje obsoja. Nedavni napad s kemičnim orožjem v sirski pokrajini Idlib 4. aprila 2017 predstavlja hudo kršitev mednarodnega humanitarnega prava. Slovenija izraža polno podporo Misiji za pridobitev dokazov (FFM) in Skupnemu preiskovalnemu mehanizmu (JIM) Organizacije (OPCW) ter podpira temeljito preiskavo dogodka in kazenski pregon odgovornih.

Slovenija je zavezana vsem pogodbam in sporazumom namenjenim neširitvi in razoroževanju orožij za množično uničevanje in spodbuja njihovo univerzalizacijo. Letos, natančneje 11. junija, mineva 20. let, ko je v Sloveniji stopila v veljavo Konvencija za prepoved kemičnega orožja. Četudi Slovenija ni imela kemičnega orožja, z Organizacijo redno in proaktivno sodeluje. V tem času je bila tudi članica Izvršnega sveta OPCW, ki je izvršilno telo Organizacije ter ga sestavlja 41 držav.

V Sloveniji je dvakrat potekalo srečanje pristojnih organov vzhodnoevropske regionalne skupine, štirikrat je gostila generalnega direktorja Organizacije. V času predsedovanja EU 2008 je bilo v Sloveniji organizirano srečanje strokovnjakov držav članic EU za kemično razorožitev. Slovenija dosledno izvaja določbe in zahteve Konvencije, v okviru tega redno poroča in spremlja podatke o količini, prometu in proizvodnji kemikalij. Na podlagi 10. člena Konvencije, ki govori o pomoči v primeru uporabe kemičnega orožja, pa prispeva tudi pomoč prizadetim pogodbenicam Konvencije. V letošnjem letu smo ponudili več kot 10 strokovnjakov, ki lahko pomagajo pri raziskavah o morebitni uporabi kemičnega orožja.