Stalno predstavništvo RS pri Uradu ZN v Ženevi /Novice /
07.05.2017  

25. letnica članstva Republike Slovenije v Svetovni zdravstveni organizaciji

Ljubljana, 7. maj 2017 - Ko so se leta 1945 v San Franciscu zbrali diplomati, da bi ustanovili Organizacijo združenih narodov (OZN), so med drugim soglašali tudi z ustanovitvijo nove in samostojne mednarodne organizacije, ki se bo ukvarjala s področjem zdravja in bo del OZN. Svetovna zdravstvena organizacija (SZO), ki je specializirana agencija OZN za področje zdravja, je bila uradno ustanovljena 7. aprila 1948, ko je v veljavo stopila Ustanovna listina (SZO).

SZO je prva specializirana agencija (OZN), v katero se je Slovenija včlanila 7. maja 1992, še preden je bila uradno sprejeta v OZN. Letos maja tako praznujemo 25 letnico članstva.

Tvorno in uspešno sodelovanje Slovenije s SZO se je nadgradilo leta 1994, ko je bil na pobudo takratnega ministra dr. Božidarja Voljča ustanovljen Urad RS za sodelovanje s SZO pri Ministrstvu za zdravje. Urad je bil nato s 1. januarjem 2004 ukinjen, februarja 2007 pa je SZO v Sloveniji vzpostavila svoj Urad za sodelovanje s Slovenijo, ki deluje še danes in ima svoje prostore v stavbi Nacionalnega inštituta za javno zdravje v Ljubljani.

Poslanstvo SZO je prispevati, da vsi ljudje na svetu dosežejo najvišjo možno raven zdravja. V ta namen SZO oblikuje in vodi raziskovalne programe in posamezne raziskovalne projekte; zagotavlja statistike, spremlja trende in pripravlja poročila na različnih področjih zdravja ter skrbi za širjenje znanja; postavlja norme in standarde ter spodbuja in spremlja njihovo izvajanje; oblikuje etične in na dokazih temelječe zdravstvene politike; ter zagotavlja tehnično in strokovno podporo državam članicam.

Sedež SZO je v Ženevi. Vključuje 194 držav članic, katerih predstavniki se vsako leto maja sestanejo na Generalni skupščini SZO.