Stalno predstavništvo RS pri Uradu ZN v Ženevi /Novice /
15.06.2018  

Mednarodni dan ozaveščanja o zlorabi starejših oseb

 

Letos obeležujemo 70. obletnico sprejema Splošne deklaracije človekovih pravic, v kateri je jasno opredeljeno, da se vsi ljudje rodimo svobodni ter imamo enako dostojanstvo in enake pravice. Ob globalnih ocenah iz leta 2017, ki kažejo, da je bilo v posameznem letu neki obliki zlorabe izpostavljenih skoraj 16 odstotkov starejših oseb, je jasno, da ne gre le za pomemben zdravstveni problem, temveč za problem odnosa družbe do staranja in starejših oseb.

Svetovna zdravstvena organizacija zlorabo starejših oseb opredeljuje kot enkratno ali ponavljajoče se dejanje ali opustitev dejanja, ki se dogaja v kateremkoli odnosu, ki temelji na zaupanju in ki starejši osebi škodi ali jo spravi v stisko. Gre za dejanja, ki pogosto ostanejo spregledana ali neprijavljena zaradi nezadostnega poznavanja problematike. Znaki zlorabe se pogosto napačno interpretirajo; zmedenost, depresija ali znaki tesnobe, ki so posledica zlorab ali zanemarjanja, so lahko podobni znakom demence. Pogosto umanjka zavedanje, da so pogosti padci pri starejših osebah ali dolgotrajne bolečine prav tako lahko posledica zlorabe ali zanemarjanja.

 

Slovenija se na mednarodni ravni posebej zavzema za celovito varstvo in uveljavljanje človekovih pravic starejših oseb kot skupine, ki se v družbi in okolju sooča s specifičnimi ranljivostmi. V ponedeljek, 18. junija, bo tako ob robu 38. zasedanja Sveta OZN za človekove pravice, tudi s podporo Slovenije, potekal dogodek mednarodne nevladne organizacije NGO Committee on Ageing, ki bo nasilje, zlorabo in zanemarjanje starejših oseb obravnaval iz vidika kršenja človekovih pravic.