Stalno predstavništvo RS pri Uradu ZN v Ženevi /Novice /
19.06.2018  

Izjava Slovenije ob izstopu ZDA iz Sveta OZN za človekove pravice

Ljubljana, 19. junij 2018 - Slovenija obžaluje odločitev ZDA, da izstopijo iz Sveta OZN za človekove pravice. Kljub tej odločitvi verjamemo in pričakujemo, da bodo ZDA s svojim ravnanjem in zavzemanjem ter promocijo in zaščito človekovih pravic ostale vpete v njihovo krepitev v mednarodni skupnosti in na tak način prispevale k vlogi Sveta OZN za človekove pravice in k uveljavljanju njegovih temeljnih načel.

Slovenski veleposlanik Vojislav Šuc v letu 2018 predseduje temu osrednjemu telesu OZN za naslavljanje človekovih pravic v sistemu OZN. Zavzemamo se za njegovo učinkovito delovanje in njegov prispevek h krepitvi vloge človekovih pravic v svetu. Kljub temu, da ne izpolnjuje pričakovanj mednarodne skupnosti v celoti, si mora mednarodna skupnost prizadevati za zagotavljanje izboljšanja legitimnosti odločitev Sveta in njegovo večjo učinkovitost, predvsem pa dosledno implementacijo sprejetih odločitev. Slovenija je v vseh dosedanjih aktivnostih, vključno z ameriškimi sogovorniki, poudarjala pomen postopnosti, inkluzivnosti, prekoregionalnega sodelovanja in dejstvo, da mora biti vsaka odločitev sprejeta soglasno. Enostransko poseganje v institucionalni paket, na katerem je utemeljen Svet za človekove pravice, lahko pomeni njegov zaton.

Slovenija si bo tudi v prihodnje prizadevala, da bodo vse odločitve sprejete soglasno z vsemi državami članicami in bo aktivno podpirala vse tiste rešitve, ki bodo krepile legitimnost, verodostojnost in učinkovitost na način, da bomo krepili zaupanje v ta pomemben institut OZN. V zvezi s tem podpiramo prizadevanja predsednika Sveta za človekov pravice in njegovega biroja za smer in rešitve, s katerimi bi dosegli zastavljene cilje.